Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Prága

Hivatalos uniós nyelv(ek): cseh

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: cseh korona (CZK). Csehország jelenleg készül az euró bevezetésére.

Schengeni megállapodás: az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek 2007. december 21. óta tagja

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Csehország parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén a köztársasági elnök áll. Csehország 1993-ban, az akkor megszűnt Csehszlovákia egyik utódállamaként jött létre. A másik utódállam Szlovákia. Az ország 14 régióra tagolódik, köztük az egyik a főváros, Prága.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a cseh gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (30,2%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,2%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (15,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem a cseh export 84%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 32%-a Németországba, 8%-a Szlovákiába és 6%-a Lengyelországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a cseh exporttermékek 2%-a az Egyesült Államokban, újabb 2%-a pedig Oroszországban talál vevőre.

A Csehországba behozott termékek 76%-a EU-tagországból érkezik (29%-uk Németországból, 9%-uk Lengyelországból, 6%-uk Szlovákiából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 2%.

Csehország az EU-ban

Európai Parlament

Csehország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Csehország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Csehországbeli Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a cseh kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek - hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A cseh soros elnökség időszaka:

2009. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság cseh tagja Vĕra Jourová, aki a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Cseh Köztársaságbeli Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Csehországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Csehországnak 12 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Csehország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Csehország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Csehország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Csehországban: 4,123 milliárd EUR
    (ez a cseh gazdaság 2,1%-ának felel meg)
  • Csehország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,720 milliárd EUR
    (ez a cseh gazdaság 0,88%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Csehországban

A tagállamok, így Csehország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Csehország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.