Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Tallinn

Hivatalos uniós nyelv(ek): észt

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: euró (az euróövezet tagja 2011. január 1. óta)

Schengeni megállapodás: az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek 2007. december 21. óta tagja

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Észtország parlamentáris köztársaság. A kormányfőt (azaz a miniszterelnököt) a köztársasági elnök nevezi ki, a kinevezést pedig a parlament hagyja jóvá. A kormányfő áll a végrehajtó hatalmat gyakorló kormány élén. Az államfőt (azaz az elnököt) a parlament vagy az elektori kollégium választja 5 évre. Az országgyűlési képviselők (szám szerint 101 képviselő) megválasztására négyévente kerül sor. Az ország 15 megyére és 79 községre tagolódik.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban az észt gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,1%), az ipar (20,8%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (15,6%).

Az EU-n belüli kereskedelem az észt export 68%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 16%-a Finnországba, 11%-a Svédországba, 10%-a pedig Lettországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az észt exporttermékek 6%-a az Egyesült Államokban, újabb 6%-a pedig Oroszországban talál vevőre.

Az Észtországba behozott termékek 77%-a EU-tagországból érkezik (13%-uk Finnországból, 10%-uk Németországból, 9%-uk Litvániából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 9%-a Oroszországból, 4%-a pedig Kínából érkezik.

Észtország az EU-ban

Európai Parlament

Észtország 7 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Észtország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Észtországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az észt kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az észt soros elnökség időszaka:

2017. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság észt tagja Kadri Simson, aki az energiaügyért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Észtországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Észtországnak 6 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Észtországnak 6 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Észtország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Észtország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Észtország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Észtországban: 0,759 milliárd EUR
    (ez az észt gazdaság 3,03%-ának felel meg)
  • Észtország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,210 milliárd EUR
    (ez az észt gazdaság 0,84%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Észtországban

A tagállamok, így az Észtország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Észtország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.