Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Pariz

Uradni jezik(i) EU: francoščina

Država članica EU: od 1. januarja 1958

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkipovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Francija je republika s polpredsedniškim sistemom in predsednikom vlade, ki ga imenuje predsednik države. Predsednik države je neposredno izvoljeni vodja države. Ozemlje Francije obsega 18 upravnih regij – 13 celinskih (tj. celinska Francija) in pet čezmorskih regij. Vseh pet čezmorskih regij in Francoski Sveti Martin (francosko ozemlje v Karibih) je del EU (s statusom najbolj oddaljene regije). Francosko mesto Strasbourg je eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij. Druga dva sta Bruselj in Luxembourg.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Francije leta 2020 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (23,4 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (16,4 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; upravne in podporne storitve (14,2 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 54 % celotnega francoskega izvoza (Nemčija 15 %, Italija 8 %, Belgija in Španija 7 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 8 % in Združeno kraljestvo 6 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 66 % (Nemčija 17 %, Belgija 10 % in Nizozemska 9 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 7 % in iz ZDA 5 %. 

Francija v EU

Evropski parlament

Iz Francije prihaja 79 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o francoskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Franciji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki francoske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Francosko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 1959 | januar–junij 1962 | januar–junij 1965 | januar–junij 1968 | januar–junij 1971 | julij–december 1974 | januar–junij 1979 | januar–junij 1984 | julij–december 1989 | januar–junij 1995 | julij–december 2000 | januar–junij 2008 | januar–junij 2022

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Francija, je Thierry Breton. Pristojen je za notranji trg.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Franciji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Francija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru  24 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Francija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 24 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Francije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega francoskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se francoski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Francija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Franciji, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Francija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Franciji – prejemnici sredstev EU.