Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Pariz

Uradni jezik(i) EU: francoščina

Država članica EU: s 1. januarjem 1958

Valuta: evro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995.

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Francija je republika s polpredsedniškim sistemom in predsednikom vlade, ki ga imenuje predsednik države. Predsednik države je neposredno izvoljeni vodja države. Ozemlje Francije obsega 18 upravnih regij – 13 celinskih (tj. celinska Francija) in pet čezmorskih regij. Vseh pet čezmorskih regij in Saint-Martin (francosko ozemlje v Karibih) je del EU (s statusom najbolj oddaljene regije). Francosko mesto Strasbourg je eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij. Drugi dve sta Bruselj in Luxembourg.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Francije leta 2018 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (22,4 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,8 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; upravne in podporne storitve (14,0 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 59 % celotnega francoskega izvoza (Nemčija 14 %, Španija 8 % ter Italija in Belgija vsaka 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 8 % in na Kitajsko 4 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 69 % (Nemčija 18 %, Belgija 10 %, Nizozemska 8 %), zunaj EU je znašal uvoz iz ZDA 5 % in iz Kitajske 5 %.

Francija v EU

Evropski parlament

Iz Francije prihaja 79 poslancev Evropskega parlamenta: več o francoskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Franciji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki francoske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Francosko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1959 | jan–jun 1962 | jan–jun 1965 | jan–jun 1968 | jan–jun 1971 | jul–dec 1974 | jan–jun 1979 | jan–jun 1984 | jul–dec 1989 | jan–jun 1995 | jul–dec 2000 | januar–junij 2008 | januar–junij 2022

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletišče Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Francija, je Thierry Breton. Pristojen je za notranji trg.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Franciji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Francija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru24 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Francija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 24 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Francije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega francoskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se francoski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Francija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Francijo za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Francijo: 14,778 milijarde evrov
    (0,61 % francoskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 20,573 milijarde evrov
    (0,85 % francoskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Franciji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Francija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Franciji prinesla sredstva EU.