Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Dublin

Viralliset EU-kielet: iiri, englanti

EU:n jäsenmaa: 1.1.1973 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen: Irlanti on neuvotellut jäävänsä Schengen-alueen ulkopuolelle.

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Irlanti on parlamentaarinen tasavalta, johon kuuluu 26 kreivikuntaa. Hallituksen päämiehenä toimii pääministeri, jonka presidentti nimittää parlamentin alahuoneen (Dáil) esityksestä. Pääministeri käyttää toimeenpanovaltaa. Presidentillä on lähinnä seremoniallista valtaa. Parlamentissa on kaksi kamaria (ylä- ja alahuone).

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Irlannin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 teollisuus (38,3 %), tiedotus ja viestintä (17,4 %) sekä julkishallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (10,5 %).

Irlannin viennistä 41 % on EU:n sisäistä (Belgia ja Saksa 11 %); 30 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 9 % Sveitsiin.

Tuonnista puolestaan 38 % tulee muista EU-maista (Ranska 11 % ja Saksa 9 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Yhdistynyt kuningaskunta (27 %) ja Yhdysvallat (13 %).

Irlanti EU:ssa

Euroopan parlamentti

Irlannilla on 13 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Irlannin-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Irlannin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Irlannin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1975 | heinäkuu–joulukuu 1979 | heinäkuu–joulukuu 1984 | tammikuu–kesäkuu 1990 | heinäkuu–joulukuu 1996 | tammikuu–kesäkuu 2004 | tammikuu–kesäkuu 2013

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Irlannista Euroopan komission jäseneksi on valittu Mairead McGuinness, jonka vastuualueena on rahoituspalvelut, rahoitusvakaus ja pääomamarkkinaunioni.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Irlannin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Irlannilla on 9 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Irlannilla on 8 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Irlanti pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Irlanti maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Irlannissa

Irlannin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Irlannissa)