Skip to main content

Oversigt

Hovedstad: Lissabon

Officielle EU-sprog: Portugisisk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1986

Valuta: euro. Medlem af euroområdet siden den 1. januar 1999.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden den 26. marts 1995.

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Portugal er en semipræsidentiel republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten – som har beføjelse til at udpege premierministeren og de øvrige medlemmer af regeringen. Administrativt er landet inddelt i 308 kommuner, der igen er inddelt i 3 092 delkommuner. De eneste lokale administrative enheder, der er retsligt identificerbare forvaltningsorganer, er kommunerne og delkommunerne.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den portugisiske økonomi i 2018 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (24,9 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (19,1 %) samt industri (18,5 %).

76 % af Portugals eksport går til andre EU-lande (Spanien: 25 %, Frankrig: 13 % og Tyskland: 11 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (5 %) og Angola (3 %).

For importens vedkommende stammer 76 % fra andre EU-lande (Spanien: 31 %, Tyskland: 14 % og Frankrig: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (2 %) og USA (2 %).

Portugal i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 portugisiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Portugal

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den portugisiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for portugisiske formandskaber:

Januar-juni 1992 | Januar-juni 2000 | Juli-december 2007 | Januar-juni 2021

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Portugal har udpeget Elisa Ferreira som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for samhørighed og reformer.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Portugal

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Portugal har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Portugal har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Portugal kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en portugisisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Portugal?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Portugal:

  • EU's samlede udgifter i Portugal: 5,011 milliarder euro
    (svarer til 2,55 % af Portugals økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 1,699 milliarder euro
    (svarer til 0,86 % af Portugals økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Portugal

De penge, som Portugal betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Portugal drager fordel af EU-finansiering.