Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Lissabon

EU-sprog: portugisisk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1986

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. marts 1995

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Portugal er en semipræsidentiel republik med en regeringschef (premierministeren) og et statsoverhoved (præsidenten), som har beføjelse til at udpege premierministeren og de øvrige medlemmer af regeringen. Administrativt er landet inddelt i 308 kommuner, der igen er inddelt i 3.092 delkommuner. De eneste lokale administrative enheder, der er retsligt identificerbare forvaltningsorganer, er kommunerne og delkommunerne.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den portugisiske økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,8 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (20,7 %) samt industri (17,4 %).

71 % af Portugals eksport går til andre EU-lande (25 % til Spanien, 14 % til Frankrig og 12 % til Tyskland), mens eksporten til lande uden for EU især går til UK (6 %) og USA (5 %).

For importens vedkommende stammer 75 % fra andre EU-lande (33 % fra Spanien, 13 % fra Tyskland og 7 % fra Frankrig), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (5 %) og UK (3 %).

Portugal i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 portugisiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Portugal

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den portugisiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for portugisiske formandskaber:

Januar-juni 1992 | Januar-juni 2000 | Juli-december 2007

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Portugal har udpeget Elisa Ferreira som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for samhørighed og reformer.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Portugal

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Portugal har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Portugal har 12 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Portugal kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Portugals "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Portugal?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Portugal

De penge, som Portugal betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Portugal.