Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Bratislava

Oficialiosios ES kalbos: slovakų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Slovakija yra parlamentinė demokratinė respublika, jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, turintis daugiausiai vykdomųjų galių, o valstybės vadovas – prezidentas – oficialus vykdomosios valdžios vadovas, bet turintis labai ribotas galias. Šalis suskirstyta į 8 regionus, kurių kiekvienas pavadintas pagrindinio miesto vardu. Nuo 2002 m. regionams suteikta tam tikra autonomija.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Slovakijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (24,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (18,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,8 %).

ES vidaus prekyba sudaro 79 % Slovakijos eksporto (į Vokietiją – 22 %, į Čekiją – 11 %, į Lenkiją – 8 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas ir Jungtinę Karalystę (po 4 %) ir Kiniją (3 %).

80 % importo sudaro importas iš ES šalių (iš Vokietijos – 20 %, iš Čekijos – 18 %, iš Austrijos – 9 %), o iš ES nepriklausančių šalių 4 % importo atvežama iš Pietų Korėjos ir Kinijos ir 3 % iš Rusijos.

Slovakija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Slovakijai atstovauja 14 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Slovakijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Slovakijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Slovakijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2016 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Slovakijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Marošas Šefčovičius, už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Slovakijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Slovakijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Slovakijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Slovakija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Slovakijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Slovakija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.

ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Slovakijoje

Slovakijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Slovakijai.