Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Madrid

Úřední jazyk EU: španělština

Členská země EU: od 1. ledna 1986

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozlohaobyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Španělsko je parlamentární demokracií a zároveň konstituční monarchií. V čele španělské vlády stojí premiér, hlavou státu je král. Výkonná moc je v rukou rady ministrů, které předsedá premiér. Španělsko je unitární stát složený ze 17 autonomních oblastí a 2 autonomních měst. Stupeň jejich autonomie se však liší.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími španělského hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče (20,5 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (19,7 %) a průmysl (16,1 %).

Obchod v rámci EU představuje 61 % veškerého vývozu ze Španělska (16 % do Francie, 11 % do Německa a 8 % do Itálie). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 8 % španělského vývozu do Spojeného království a 5 % do Spojených států.

Dovoz do Španělska se z 57 % realizuje ze zemí EU (14 % z Německa, 11 % z Francie a 7 % z Itálie). Ze zemí mimo EU pochází 9 % dovozu z Číny a 4 % ze Spojených států.

Španělsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 59 poslanců ze Španělska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Španělsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní i zástupci španělského státu (vždy z příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období španělského předsednictví:

leden – červen 1989 | červenec – prosinec 1995 | leden – červen 2002 | leden – červen 2010

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Španělsko nominovalo Josepa Borrella Fontellese, který zastává funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedy Evropské komise.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Evropské komise ve Španělsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Španělsko 21 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci, má Španělsko 21 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Španělsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby španělské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Španělsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Španělsku

Příspěvek Španělska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Španělsko čerpá finanční prostředky EU