Pāriet uz galveno saturu

Pārskats

Galvaspilsēta: Madride

ES oficiālā valoda: spāņu

ES dalībvalsts: kopš 1986. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 1999. gada 1. janvāra

Šengenas zonaŠengenas zonā kopš 1995. gada 26. marta

Skaitļiģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Spānija ir parlamentāra demokrātija un konstitucionāla monarhija, kurā valdību vada premjerministrs un valsts galva ir karalis. Izpildvara ir Ministru padomes rokās, to vada premjerministrs. Spānija ir unitāra valsts, ko veido 17 autonomie apgabali un 2 autonomas pilsētas ar dažāda līmeņa autonomiju.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Spānijas ekonomikas svarīgākās nozares 2020. gadā bija valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (20,5 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (19,7%), kā arī rūpniecība (16,1 %).

61 % no Spānijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (16 % Francijā, 11 % Vācijā un 8 % Itālijā), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Apvienotā Karaliste (8 %) un ASV (5 %).

57 % importa ir no ES dalībvalstīm (14 % no Vācijas, 11 % no Francijas un 7 % no Itālijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (9 %) un ASV (4 %).

Spānija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 59 deputāts no Spānijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti!

Eiropas Parlamenta birojs Spānijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Spānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Spānijas prezidentūras termiņi:

1989. gada janvāris–jūnijs | 1995. gada jūlijs–decembris | 2002. gada janvāris–jūnijs | 2010. gada janvāris–jūnijs | 2023. gada jūlijs–decembris

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Spānijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Žuzeps Borels Fonteljess. Viņš ir Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Spānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Spānijai ir 21 pārstāvisEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Spānijai ir 21 pārstāvisEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Spānijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Spāniju un ES iestādēm. Tā savā ziņā ir kā Spānijas “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Spānijas intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Spānija iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.

ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Spānijā

Nauda, ko Spānija iemaksā ES budžetā, palīdz ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Spānija izmanto ES finansējumu.