Skip to main content

Principalele realizări ale Uniunii Europene și avantaje concrete

Principalele realizări

Din 1957, Uniunea Europeană a realizat lucruri importante pentru cetățenii săi și pentru întreaga lume:

 • un continent în pace
 • libertatea cetățenilor săi de a locui, studia sau lucra oriunde în UE
 • cea mai mare piață unică din lume
 • ajutor și asistență pentru dezvoltare, pentru milioane de oameni din întreaga lume

Pace și stabilitate

Datorită UE, de peste o jumătate de secol ne bucurăm de pace, stabilitate și prosperitate. UE joacă un rol important la nivel diplomatic și face eforturi pentru a promova stabilitatea, securitatea, democrația, libertățile fundamentale și statul de drept la nivel internațional.

70 de ani de pace durabilă

70 de ani de pace durabilă

 

Piața unică

Principalul motor economic al UE este piața unică. Aceasta permite libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor, pe aproape to continentul.

Cu siguranță, acum putem circula mult mai ușor în Europa: toți cetățenii UE au dreptul de a studia, de a lucra sau de a se pensiona în orice țară din UE. În calitate de cetățean al UE, în ceea ce privește încadrarea în muncă, securitatea socială și impozitarea, toate țările din UE trebuie să vă trateze exact la fel ca proprii cetățeni.

 • Moneda euro: utilizată de peste 340 de milioane de cetățeni ai UE, a eliminat riscul fluctuațiilor monetare și costurile de schimb valutar și a consolidat piața unică, în beneficiultuturor.
 • Serviciile digitale și de telefonie: datorită eliminării tarifelor de roaming, puteți utiliza telefonul și serviciile online fără costuri suplimentare în întreaga UE.

Drepturile cetățenilor și protecția acestora

Tratatul privind Uniunea Europeană le oferă cetățenilor și rezidenților legali ai UE o gamă largă de drepturi, consfințite prin legislația UE din multe domenii.

Carta drepturilor fundamentale

Carta reunește toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care se bucură cetățenii UE.

Carta drepturilor fundamentale a UE

Drepturi legate de contractul de muncă

Fiecare lucrător din UE beneficiază de anumite drepturi minime în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă egalitatea de șanse protecție împotriva oricăror forme de discriminare și legislația muncii.

Drepturile digitale

UE a adoptat o poziție fermă pentru a proteja drepturile individuale și informațiile cu caracter personal în legislația sa privind protecția datelor și a vieții private, pentru a ne garanta că avem cu toții un control mai mare asupra datelor noastre cu caracter personal.

Drepturile consumatorilor

Consumatorii din UE se pot simți în siguranță știind că își vor recupera banii dacă vor returna produsele nedorite și vor primi o rambursare dacă se confruntă în timpul călătoriilor cu întârzieri sau anulări care ar fi putut fi evitate.

Iar standardele pe care trebuie să le respecte produsele din magazinele din UE sunt printre cele mai stricte din lume, atât în ceea ce privește calitatea, cât și siguranța.

Drepturile cumpărătorilor

Afaceri, creștere și comerț

Uniunea Europeană este cel mai mare bloc comercial din lume. Este cel mai mare exportator de produse și servicii la nivel mondial și cea mai mare piață de import pentru peste 100 de țări.

Liberul schimb între statele membre a fost unul dintre principiile care au stat la baza creării UE. Acesta este posibil datorită pieței unice. În afara frontierelor sale, Uniunea este hotărâtă să continue eforturile și în direcția liberalizării comerțului mondial.

Întreprinderi

UE a luat măsurile necesare pentru a vă proteja împotriva efectelor globalizării, acordându-le sprijin întreprinderilor mici și adoptând norme care obligă companiile mari să plătească impozite echitabile. De asemenea, UE vă poate ajuta dacă ați fost tratat în mod inechitabil ca proprietar de întreprindere.

Diverse programe de succes ale UE, cum ar fi Erasmus+, vă pot ajuta să beneficiați de cursuri de formare pentru a vă valorifica la maximum cariera.

Comerț

UE beneficiază de o poziție solidă, acționând la unison pe scena mondială, mai degrabă decât prin strategii comerciale separate.

UE ocupă o poziție privilegiată în ceea ce privește comerțul mondial. Deschiderea regimului nostru comercial a însemnat că UE este cel mai mare actor de pe scena comerțului mondial și rămâne un partener de încredere în afaceri.

Acest acord, semnat în 2018, facilitează exporturile din UE către Singapore, contribuie la protejarea drepturilor cetățenilor la locul de muncă și la protecția mediului și deschide piețele din Singapore pentru întreprinderile din UE pentru servicii și contracte guvernamentale.

Calitatea alimentelor și standardele de mediu

Datorită cooperării strânse dintre țările din UE, alimentele pe care le consumăm și mediul în care trăim sunt protejate prin cele mai ridicate standarde de calitate din lume.

Produse alimentare

Protejarea sănătății este obiectivul legislației și standardelor UE în sectorul agricol și alimentar. Legislația europeană acoperă atât întregul lanț de producție și prelucrare a alimentelor de pe teritoriul UE, cât și bunurile importate și exportate.

Mediu

UE a elaborat unele dintre cele mai stricte standarde de mediu din lume. Politica UE urmărește să reducă la minimum riscurile pentru climă, sănătate și biodiversitate.

Energia din surse regenerabile/Tranziția energetică (Directiva privind energia din 2018)

Diplomație internațională și dezvoltare

Acționând la unison, cele 27 de state membre ale UE se pot face mai bine auzite pe scena mondială. Împreună, instituțiile UE și guvernele naționale sunt principalul donator mondial de asistență pentru dezvoltare și lucrează împreună pentru promovarea bunei guvernanțe, combaterea foametei și conservarea resurselor naturale.

Diplomație și securitate

Prin sprijinul său politic, practic și economic, UE a avut un rol esențial în consolidarea păcii în Balcanii de Vest după războaiele din Iugoslavia. Un exemplu în acest sens este dialogul dintre Serbia și Kosovo , facilitat de UE, care a condus la un acord istoric în aprilie 2013, acesta fiind pus în aplicare în prezent cu sprijinul UE.

Drepturile omului

UE a elaborat orientări de politică privind drepturile omului, care acoperă domenii precum pedeapsa cu moartea, tortura și libertatea de exprimare offline și online. Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) oferă sprijin pentru a consolida respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în țările și în regiunile care sunt cel mai expuse riscului.

Ajutor umanitar

Uniunea Europeană oferă asistență țărilor și comunităților din Europa și din restul lumii atunci când acestea se confruntă cu dezastre majore sau cu urgențe umanitare. Alături de statele sale membre, UE este cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. În fiecare an, UE oferă alimente, adăpost, protecție, asistență medicală și apă curată pentru peste 120 de milioane de victime ale dezastrelor și conflictelor din peste 80 de țări.

Ajutor, dezvoltare și diplomație în acțiune

UE cooperează cu guvernele din 150 de țări partenere din zonele în curs de dezvoltare, precum și cu societatea civilă și cu organizațiile internaționale.

De exemplu, în Haiti, UE oferă diverse forme de ajutor și asistență pentru dezvoltare, pentru a ajuta țara să devină mai rezilientă, să soluționeze deficiențele structurale și să ofere ajutor pe termen scurt celor mai vulnerabili. Din 1994, UE a acordat Republicii Haiti un ajutor în valoare de 419 milioane EUR pentru:

 • asigurarea accesului la servicii vitale de sănătate
 • distribuirea de adăposturi de urgență în tabere și în familii-gazdă
 • asigurarea accesului la apă și instalații sanitare
 • furnizarea de alimente
 • prevenirea agravării malnutriției, a izbucnirii epidemiilor și a unor eventuale tulburări civile
 • reducerea vulnerabilității în tabere
 • instituirea unor sisteme de alertă timpurie și consolidarea adăposturilor și infrastructurii împotriva uraganelor, inundațiilor și a altor pericole naturale recurente.

Ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE în Haiti