Skip to main content

Principalele realizări ale Uniunii Europene și avantaje concrete

Principalele realizări

Din 1957, Uniunea Europeană a realizat lucruri importante pentru cetățenii săi și pentru întreaga lume:

 • un continent în pace
 • libertatea cetățenilor săi de a locui, studia sau lucra oriunde în UE
 • cea mai mare piață unică din lume
 • ajutor și asistență pentru dezvoltare, pentru milioane de oameni din întreaga lume

Pace și stabilitate

Datorită UE, de peste o jumătate de secol ne bucurăm de pace, stabilitate și prosperitate. UE joacă un rol important la nivel diplomatic și face eforturi pentru a promova stabilitatea, securitatea, democrația, libertățile fundamentale și statul de drept la nivel internațional.

70 de ani de pace durabilă

Situația din Europa din 1500 până în 2000, cu perioade lungi de război până în anii 1950, când începe o perioadă de pace.

 

Piața unică

Principalul motor economic al UE este piața unică. Aceasta permite libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor, pe aproape to continentul.

Cu siguranță, acum putem circula mult mai ușor în Europa: toți cetățenii UE au dreptul de a studia, de a lucra sau de a se pensiona în orice țară din UE. În calitate de cetățean al UE, în ceea ce privește încadrarea în muncă, securitatea socială și impozitarea, toate țările din UE trebuie să vă trateze exact la fel ca proprii cetățeni.

 • Utilizată de peste 340 de milioane de cetățeni ai UE, moneda euro a eliminat riscul fluctuațiilor monetare și costurile de schimb valutar și a consolidat piața unică, în beneficiul tuturor.
 • Serviciile digitale și de telefonie: datorită eliminării tarifelor de roaming, puteți utiliza telefonul și serviciile online fără costuri suplimentare în întreaga UE.
în fiecare zi în 20 de țări din UE
moneda euro
341 de milioane de persoane utilizează
în altă țară din UE
locuiesc sau muncesc
17 milioane de cetățeni ai UE
Zero
Costuri suplimentare
Servicii telefonice și online fără costuri suplimentare peste tot în UE

Drepturile cetățenilor și protecția acestora

Tratatul privind Uniunea Europeană le oferă cetățenilor și rezidenților legali ai UE o gamă largă de drepturi, consfințite prin legislația UE din multe domenii.

Carta drepturilor fundamentale

Carta reunește toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care se bucură cetățenii UE.

Carta drepturilor fundamentale a UE

Zero
Toleranță
Toleranță zero în materie de discriminare
Libertate de exprimare
Pentru toți
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare

Drepturi legate de contractul de muncă

Fiecare lucrător din UE beneficiază de anumite drepturi minime în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă egalitatea de șanse protecție împotriva oricăror forme de discriminare și legislația muncii.

Pensionarea în străinătate

48
Ore
Numărul maxim de ore de muncă pe care le poate presta un lucrător în UE într-o perioadă de 7 zile
4
Săptămâni
Perioada minimă de concediu anual plătit garantată pentru fiecare lucrător

Drepturile digitale

UE a adoptat o poziție fermă pentru a proteja drepturile individuale și informațiile cu caracter personal în legislația sa privind protecția datelor și a vieții private, pentru a ne garanta că avem cu toții un control mai mare asupra datelor noastre cu caracter personal.

Dreptul de a fi uitat

74 %
Cumpărături online
74 % dintre utilizatorii de internet cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani din UE fac cumpărături online
100 %
Protecția datelor cu caracter personal
Toți cetățenii au dreptul la protecția datelor cu caracter personal

Drepturile consumatorilor

Consumatorii din UE se pot simți în siguranță știind că își vor recupera banii dacă vor returna produsele nedorite și vor primi o rambursare dacă se confruntă în timpul călătoriilor cu întârzieri sau anulări care ar fi putut fi evitate.

Iar standardele pe care trebuie să le respecte produsele din magazinele din UE sunt printre cele mai stricte din lume, atât în ceea ce privește calitatea, cât și siguranța.

Drepturile cumpărătorilor

0 %
Taxe suplimentare
Pentru cumpărături efectuate cu cardul de credit sau de debit în UE
100 000 EUR
Protejat
Depozitele bancare de până la 100 000 EUR sunt întotdeauna protejate

Afaceri, creștere și comerț

Uniunea Europeană este cel mai mare bloc comercial din lume. Este cel mai mare exportator de produse și servicii la nivel mondial și cea mai mare piață de import pentru peste 100 de țări.

Liberul schimb între statele membre a fost unul dintre principiile care au stat la baza creării UE. Acesta este posibil datorită pieței unice. În afara frontierelor sale, Uniunea este hotărâtă să continue eforturile și în direcția liberalizării comerțului mondial.

Întreprinderi

UE a luat măsurile necesare pentru a vă proteja împotriva efectelor globalizării, acordându-le sprijin întreprinderilor mici și adoptând norme care obligă companiile mari să plătească impozite echitabile. De asemenea, UE vă poate ajuta dacă ați fost tratat în mod inechitabil ca proprietar de întreprindere.

Diverse programe de succes ale UE, cum ar fi Erasmus+, vă pot ajuta să beneficiați de cursuri de formare pentru a vă valorifica la maximum cariera.

Piață mai largă
Libera circulație
Întreprinderile dintr-o țară din UE sunt libere să ofere bunuri și servicii în altă țară din UE, chiar dacă nu au sediul acolo
640 000
Erasmus+
Aproape 640 000 de persoane au studiat, au urmat cursuri de formare sau au participat la activități de voluntariat în străinătate în 2020

Comerț

UE beneficiază de o poziție solidă, acționând la unison pe scena mondială, mai degrabă decât prin strategii comerciale separate.

UE ocupă o poziție privilegiată în ceea ce privește comerțul mondial. Deschiderea regimului nostru comercial a însemnat că UE este cel mai mare actor de pe scena comerțului mondial și rămâne un partener de încredere în afaceri.

Acest acord, semnat în 2018, facilitează exporturile din UE către Singapore, contribuie la protejarea drepturilor cetățenilor la locul de muncă și la protecția mediului și deschide piețele din Singapore pentru întreprinderile din UE pentru servicii și contracte guvernamentale.

15 %
Comerț mondial
UE acoperă aproximativ 15% din comerțul mondial cu mărfuri
Comerț mondial
UE, China, SUA
UE, China și Statele Unite sunt principalii actori în comerțul internațional

Calitatea alimentelor și standardele de mediu

Datorită cooperării strânse dintre țările din UE, alimentele pe care le consumăm și mediul în care trăim sunt protejate prin cele mai ridicate standarde de calitate din lume.

Produse alimentare

Protejarea sănătății este obiectivul legislației și standardelor UE în sectorul agricol și alimentar. Legislația europeană acoperă atât întregul lanț de producție și prelucrare a alimentelor de pe teritoriul UE, cât și bunurile importate și exportate.

Zero
Promotori de creștere pe bază de antibiotice
În UE, promotorii de creștere pe bază de antibiotice nu mai sunt utilizați din 2006
3 500
Sistem de calitate al UE
3 500 de produse înregistrate în cadrul unui sistem de calitate al UE

Mediu

UE a elaborat unele dintre cele mai stricte standarde de mediu din lume. Politica UE urmărește să reducă la minimum riscurile pentru climă, sănătate și biodiversitate.

2050
Obiectiv de neutralitate climatică
Până în 2050, UE dorește să devină neutră din punct de vedere climatic
20 %
Gaze cu efect de seră
2014: anul în care UE și-a atins obiectivul prevăzut pentru 2020 de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 %

Diplomație internațională și dezvoltare

Acționând la unison, cele 27 de state membre ale UE se pot face mai bine auzite pe scena mondială. Împreună, instituțiile UE și guvernele naționale sunt principalul donator mondial de asistență pentru dezvoltare și lucrează împreună pentru promovarea bunei guvernanțe, combaterea foametei și conservarea resurselor naturale.

Diplomație și securitate

Prin sprijinul său politic, practic și economic, UE a avut un rol esențial în consolidarea păcii în Balcanii de Vest după războaiele din Iugoslavia. Un exemplu în acest sens este dialogul dintre Serbia și Kosovo , facilitat de UE, care a condus la un acord istoric în aprilie 2013, acesta fiind pus în aplicare în prezent cu sprijinul UE.

Drepturile omului

UE a elaborat orientări de politică privind drepturile omului, care acoperă domenii precum pedeapsa cu moartea, tortura și libertatea de exprimare offline și online. Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) oferă sprijin pentru a consolida respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în țările și în regiunile care sunt cel mai expuse riscului.

Ajutor umanitar

Uniunea Europeană oferă asistență țărilor și comunităților din Europa și din restul lumii atunci când acestea se confruntă cu dezastre majore sau cu urgențe umanitare. Alături de statele sale membre, UE este cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. În fiecare an, UE oferă alimente, adăpost, protecție, asistență medicală și apă curată pentru peste 120 de milioane de victime ale dezastrelor și conflictelor din peste 80 de țări.

120 de milioane
Beneficiari ai finanțării umanitare
Numărul de persoane care beneficiază anual de finanțare umanitară din partea UE
2,4 miliarde EUR
Bugetul pentru ajutor umanitar în 2021
În 2021, bugetul pentru ajutor umanitar al Comisiei Europene a depășit 2,4 miliarde EUR

Ajutor, dezvoltare și diplomație în acțiune

UE cooperează cu guvernele din 150 de țări partenere din zonele în curs de dezvoltare, precum și cu societatea civilă și cu organizațiile internaționale.

De exemplu, în Haiti, UE oferă diverse forme de ajutor și asistență pentru dezvoltare, pentru a ajuta țara să devină mai rezilientă, să soluționeze deficiențele structurale și să ofere ajutor pe termen scurt celor mai vulnerabili. Din 1994, UE a acordat Republicii Haiti un ajutor în valoare de 419 milioane EUR pentru:

 • asigurarea accesului la servicii vitale de sănătate
 • distribuirea de adăposturi de urgență în tabere și în familii-gazdă
 • asigurarea accesului la apă și instalații sanitare
 • furnizarea de alimente
 • prevenirea agravării malnutriției, a izbucnirii epidemiilor și a unor eventuale tulburări civile
 • reducerea vulnerabilității în tabere
 • instituirea unor sisteme de alertă timpurie și consolidarea adăposturilor și infrastructurii împotriva uraganelor, inundațiilor și a altor pericole naturale recurente.

Ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE în Haiti

21 de țări
Podul aerian umanitar
În 2020 și 2021, podul aerian umanitar al Uniunii Europene a sprijinit 21 de țări
54,51 %
Primul donator la nivel mondial
În 2020, UE a acordat 54,51% din asistența pentru dezvoltare