Skip to main content

Ključni dosežki Evropske unije in oprijemljive koristi

Ključni dosežki

Evropska unija je od leta 1957 veliko dosegla tako za svoje državljane in državljanke kot za svet:

 • mir na celini;
 • svobodo za državljane in državljanke, da živijo, študirajo ali delajo kjer koli v EU;
 • največji enotni trg na svetu;
 • humanitarno in razvojno pomoč za milijone ljudi po vsem svetu.

Mir in stabilnost

EU je prinesla več kot pol stoletja miru, stabilnosti in blaginje. Ima tudi pomembno vlogo v diplomaciji in spodbujanju teh koristi – pa tudi demokracije, temeljnih svoboščin in pravne države – po vsem svetu.

70 let trajnega miru

70 let miru

 

Enotni trg

Glavna gonilna sila gospodarstva v Evropski uniji je enotni trg. Večina blaga, storitev, denarja in ljudi se lahko prosto giblje po večini celine.

Gibanje po Evropi je postalo precej lažje – vsi državljani in državljanke EU imajo pravico študirati, delati ali se upokojiti v kateri koli državi EU. Kot državljana ali državljanko EU vas mora vsaka država EU v zvezi z zaposlitvijo, socialno varnostjo in davki obravnavati enako kot svoje državljane in državljanke.

 • Evro, ki ga uporablja več kot 340 milijonov državljanov in državljank EU, je odpravil tveganje tečajnih nihanj in stroškov menjave ter okrepil enotni trg v korist vseh nas.
 • Telefonija in digitalne storitve – zahvaljujoč odpravi pravil o gostovanju lahko uporabljate svoje telefonske in spletne storitve brez dodatnih stroškov po vsej EU.
341 milijonov
Evro
Število ljudi, ki v 20 državah EU vsak dan uporabljajo evro
17 milijonov
Živeti ali delati
17 milijonov državljank in državljanov EU živi ali dela v drugi državi EU
Nič
Dodatni stroški
Telefonske in spletne storitve brez dodatnih stroškov po vsej EU

Pravice in zaščita državljanov in državljank

Pogodba o Evropski uniji državljanom in državljankam EU in zakonitim rezidentom zagotavlja številne pravice, ki so bile uveljavljene v zakonodaji EU na številnih področjih.

Listina o temeljnih pravicah

Listina združuje vse osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice, ki jih uživajo ljudje v EU.

Listina EU o temeljnih pravicah

Ničelna
Toleranca
Ničelna toleranca do diskriminacije
Svoboda govora
Za vse
Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja

Pravice iz delovnega razmerja

Vsi delavci in delavke v EU uživajo določene minimalne pravice v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu; enakimi možnostmi; zaščito pred vsemi oblikami diskriminacije in delovnim pravom.

Upokojitev v tujini

48
Ure
Največje število delovnih ur, ki jih delavec v EU lahko opravi v katerem koli sedemdnevnem obdobju
4
Tedni
Minimalno obdobje plačanega dopusta, ki je letno zagotovljeno vsakemu delavcu

Digitalne pravice

EU je v svojih zakonih o varstvu podatkov in zasebnosti zavzela odločno stališče glede varstva pravic posameznikov in osebnih podatkov, da bi vsem nam zagotovila večji nadzor nad našimi osebnimi podatki.

Pravica do pozabe

74 %
Spletno nakupovanje
74 % uporabnikov interneta v EU, starih od 16 do 74 let, kupuje prek spleta
100 %
Varstvo osebnih podatkov
Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov

Pravice potrošnikov

Potrošniki v EU se lahko počutijo varne, saj se zavedajo, da bodo dobili povrnjen denar, če bodo vrnili neželene izdelke, in prejeli povračilo, če med potovanjem pride do zamud ali odpovedi, ki bi se jim bilo mogoče izogniti.

Standardi kakovosti in varnosti, ki jih morajo izpolnjevati izdelki v trgovinah v EU, so med najstrožjimi na svetu.

Pravice kupcev

0 %
Dodane pristojbine
Za nakupe s kreditnimi ali debetnimi karticami v EU
100 000 evrov
Zaščiteno
Bančne vloge v višini do 100 000 evrov so vedno zaščitene

Podjetništvo, rast in trgovina

EU je največja trgovinska sila na svetu. Je največja svetovna izvoznica industrijskih izdelkov in storitev ter največji uvozni trg za več kot 100 držav.

Prosta trgovina med državami članicami je eno od ustanovnih načel EU. Omogoča ga enotni trg. EU si prizadeva tudi za liberalizacijo svetovne trgovine prek svojih meja.

Poslovna dejavnost

EU je zagotovila, da ste zaščiteni pred negativnimi učinki globalizacije s podporo EU malim podjetjem in pravili, ki zagotavljajo, da velika podjetja plačajo pravičen delež davkov. EU vam lahko pomaga tudi, če ste bili kot lastnik podjetja obravnavani nepošteno.

Uspešni programi EU, kot je Erasmus+, vam lahko pomagajo pri usposabljanju, da bi kar najbolje izkoristili svoj potencial na svoji poklicni poti.

Širši trg
Prosti pretok
Podjetja iz ene države EU lahko ponujajo blago in storitve v drugi državi EU, ne da bi imela sedež v njej.
640 000
Erasmus+
Leta 2020 je v tujini študiralo, se usposabljalo ali opravljalo prostovoljsko delo skoraj 640 000 ljudi

Trgovina

EU je dosegla močan položaj, saj na svetovnem prizorišču nastopa enotno in ne z ločenimi trgovinskimi strategijami.

EU je v ospredju svetovne trgovine. Zaradi odprtosti trgovinskega režima je EU največji akter v svetovni trgovini in ostaja zanesljiv poslovni partner.

Ta sporazum, podpisan leta 2018, podjetjem iz EU omogoča večji izvoz v Singapur, pomaga varovati okolje in pravice ljudi pri delu ter odpira singapurske trge za storitve in vladna naročila podjetjem iz EU.

15 %
Svetovna trgovina
Delež EU v svetovni blagovni menjavi znaša približno 15 %.
Svetovna trgovina
EU, Kitajska, ZDA
EU je ena od treh največjih svetovnih akterjev v mednarodni trgovini, poleg Združenih držav in Kitajske.

Kakovost hrane in okoljski standardi

Ker države EU med seboj tesno sodelujejo, naša živila in okolje dosegajo najvišje standarde kakovosti na svetu.

Živila

Varovanje zdravja je cilj vseh zakonov in standardov EU v kmetijskem in živilskem sektorju. Obsežna zakonodaja na ravni EU zajema celotno verigo proizvodnje in predelave živil v EU, pa tudi uvoženo in izvoženo blago.

Nič
Antibiotiki kot pospeševalci rasti
Antibiotiki se v EU od leta 2006 ne uporabljajo kot pospeševalci rasti.
3 500
shema kakovosti EU
3 500 proizvodov registriranih v okviru sheme kakovosti EU

Okolje

EU je oblikovala okoljske standarde, ki so med najstrožjimi na svetu. Cilj politike EU je zmanjšati tveganja za podnebje, zdravje in biotsko raznovrstnost.

2050
Cilj podnebne nevtralnosti
2050 – EU naj bi postala podnebno nevtralna
20 %
Toplogredni plin
2014 – Leto, ko je EU dosegla cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020

Mednarodna diplomacija in razvoj

Države EU, ki delujejo usklajeno, imajo na svetovnem prizorišču veliko večji vpliv kot 27 držav različnih velikosti, ki bi delovale ločeno. Institucije EU in nacionalne vlade so skupaj največji donator razvojne pomoči na svetu in skupaj spodbujajo dobro upravljanje, boj proti lakoti in ohranjanje naravnih virov.

Diplomacija in varnost

EU je s politično, praktično in gospodarsko podporo imela ključno vlogo pri vzpostavljanju miru na Zahodnem Balkanu po vojnah na območju nekdanje Jugoslavije. Tak primer je dialog med Srbijo in Kosovom pod okriljem EU, ki je aprila 2013 ob podpori EU privedel do prelomnega dogovora, ki se že izvaja.

Človekove pravice

EU je oblikovala politične smernice za človekove pravice, ki zajemajo področja, kot so smrtna kazen, mučenje in svoboda izražanja, tako na spletu kot drugje. Instrument EU za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) podpira prizadevanja za večje spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državah in regijah, v katerih so najbolj ogrožene.

Humanitarna pomoč

EU ob večjih nesrečah ali humanitarnih krizah zagotavlja pomoč državam in prebivalcem, tako v Evropi kot v tujini. Skupaj s svojimi državami članicami je največja donatorka humanitarne pomoči na svetu. EU vsako leto zagotavlja hrano, zatočišče, zaščito, zdravstveno varstvo in čisto vodo več kot 120 milijonom žrtev nesreč in konfliktov v več kot 80 državah.

120 milijonov
Upravičenci do humanitarnih sredstev
Število ljudi, ki vsako leto od EU prejmejo humanitarna sredstva
2,4 milijarde evrov
Humanitarni proračun za leto 2021
Leta 2021 je humanitarni proračun Evropske komisije presegel 2,4 milijarde evrov

Pomoč, razvoj in diplomatska dejavnost

EU sodeluje z vladami v 150 partnerskih državah v razvoju po vsem svetu ter s civilno družbo in mednarodnimi organizacijami.

Na Haitiju EU na primer zagotavlja številne oblike humanitarne in razvojne pomoči, da bi državi pomagala razviti odpornost, odpraviti strukturne pomanjkljivosti in zagotoviti kratkoročno pomoč najbolj ranljivim. Od leta 1994 je EU Haitiju zagotovila 419 milijonov EUR pomoči za:

 • dostop do zdravstvenih storitev, ki rešujejo življenja;
 • zasilna zatočišča v taboriščih in pri gostiteljskih družinah;
 • dostop do vode in sanitarij;
 • razdeljevanje hrane;
 • preprečevanje podhranjenosti, izbruhov epidemij in morebitnih državljanskih nemirov;
 • zmanjševanje izpostavljenosti v taboriščih;
 • vzpostavitev sistemov zgodnjega opozarjanja ter ojačitev zatočišč in infrastrukture pred ponavljajočimi se orkani, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami.

Razvojna pomoč EU na Haitiju

21 držav
Humanitarni zračni most
V letih 2020 in 2021 je humanitarni zračni most Evropske unije pomagal 21 državam
54,51 %
Največja svetovna donatorka
EU je leta 2020 izplačala 54,51 % razvojne pomoči