Skip to main content
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Informacje ogólne

 • Funkcja: Opracowywanie innowacyjnych technologii w celu ograniczenia emisji CO2 i innych gazów oraz zmniejszenia poziomu hałasu
 • Dyrektor: Eric Dautriat
 • Partnerzy: Komisja Europejska, przemysł lotniczy (w tym MŚP), ośrodki akademickie, instytuty badawcze
 • Rok założenia: 2008
 • Liczba pracowników: 40
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo 2” (CSJU) jest sprawnie funkcjonującym partnerstwem publiczno-prywatnym z udziałem Komisji Europejskiej i europejskiego przemysłu aeronautycznego, który pomaga Komisji osiągać cele w zakresie ochrony środowiska. „Czyste niebo 2” to już drugi etap tej wspólnej inicjatywy . Obejmuje on realizację następujących zadań:

 • dalsze wprowadzanie przełomowych technologii w statkach powietrznych
 • prezentowanie innowacyjnych konfiguracji w samolotach, umożliwiające ulepszenie wyników w zakresie ochrony środowiska i wyników ekonomicznych.

Jaka jest rola przedsięwzięcia „Czyste niebo 2”?

Pomaga chronić środowisko. Technologie „Czyste niebo 2” sprawią, że w przyszłości samoloty:

 • będą zużywać mniej paliwa, a związane z tym emisje dwutlenku węgla spadną o 20-30 proc.
 • będą generować mniejszy hałas (w porównaniu z rokiem 2014 o 20-30 proc.).

Oczekuje się także znacznego zwiększenia konkurencyjności i mobilności w Europie.

Jak funkcjonuje „Czyste niebo 2”?

Wykorzystuje trzy wzajemnie uzupełniające się instrumenty, czyli technologię, koncepcję statku powietrznego i programy demonstracyjne, aby osiągnąć wyznaczone cele:

1. Technologie są wybierane, opracowywane i monitorowane pod kątem dojrzałości lub poziomu gotowości technologicznej. W ramach programu monitorowanych jest ponad 100 kluczowych technologii. Technologie opracowane w ramach inicjatywy „Czyste niebo” obejmą wszystkie główne elementy samolotów komercyjnych.

2. Koncepcja statku powietrznego – badania projektów, które przekładają technologie na rentowne przedsięwzięcia. Dotyczą one kategorii statków powietrznych, które w przyszłości będą najważniejsze. Są to:

 • samoloty biznesowe
 • regionalne i duże samoloty komercyjne
 • wiropłaty.

Głównym sposobem pomiaru wyników i sprawozdawczości w dziedzinie środowiska jest porównanie modelowego statku powietrznego z istniejącymi modelami.

3. Demonstracje obejmują fizyczne pokazy kliku technologii na wyższym poziomie systemowym lub na poziomie samolotu, podczas których widać, jak działają one w warunkach operacyjnych. Pomaga to ocenić ich potencjał i umożliwia technologiom osiągnięcie wyższego stopnia dojrzałości.

Komu przynosi korzyści ten program?

 • Ogółowi społeczeństwa – dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i hałasu, zwiększonej mobilności i konkurencyjności.
 • Gospodarce – przemysł aeronautyczny jest jedną z najbardziej rozwiniętych branż w UE. Inicjatywa „Czyste niebo” przyczyni się do wykształcenia europejskiej siły roboczej potrzebnej do opracowania nowatorskich technologii niezbędnych do utrzymania wiodącej pozycji na rynku.
 • Małym i średnim przedsiębiorstwom – dzięki zaproszeniom do składania ofert w ramach inicjatywy „Czyste niebo” do łańcucha innowacji trafia coraz więcej tego rodzaju firm. Otwiera to nowe możliwości dla nich samych, a dotychczasowym uczestnikom sektora zapewnia nowe potencjalne łańcuchy dostaw. Małe i średnie przedsiębiorstwa nienależące do sektora aeronautycznego (np. z sektora motoryzacyjnego) również wykazują duże zainteresowanie możliwościami badawczym, jakie stwarza program „Czyste niebo”.
 • Środowiskom naukowym i akademickim – „Czyste niebo” umożliwia szybsze wprowadzanie nowych technologii do cyklu innowacji. Dzięki temu przedstawiciele przemysłu i środowisk akademickich mogą wspólnie znajdować rozwiązania i ustalać priorytety.

Zobacz również

„Czyste Niebo 2”

Zaproszenia do składania wniosków i zamówienia

Rezultaty

Kontakt

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”

Strona internetowa
Tel.
+32 2 221 81 52
Faks
+32 2 221 81 50
Adres pocztowy
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe