Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Logo of European Union Aviation Safety Agency

Pregled

 • Uloga: osiguravanje sigurnosti i zaštite okoliša u civilnom zrakoplovstvu u Europi
 • Direktor: Patrick Ky
 • Članovi: 27 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn, Švicarska i Norveška.
 • Partneri: europska nadležna tijela civilnog zrakoplovstva
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenika: 840
 • Lokacija: Köln (Njemačka)
 • Internetska stranica:Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) odgovorna je za osiguravanje sigurnosti i zaštite okoliša u zračnom prometu u Europi.

Djelokrug

EASA, među ostalim:

 • usklađuje propise i certificiranje
 • razvija jedinstveno zrakoplovno tržište EU-a,
 • donosi tehnička pravila u zrakoplovstvu,
 • certificira vrste i sastavne dijelove zrakoplova,
 • odobrava poduzeća koja projektiraju, proizvode i održavaju aeronautičke proizvode,
 • pruža sigurnosni nadzor i potporu državama članicama EU-a (primjerice u letačkim operacijama i upravljanju zračnim prometom),
 • promiče europske i svjetske sigurnosne standarde,
 • surađuje s međunarodnim dionicima na unapređivanju sigurnosti u Europi (primjerice na popisu zračnih prijevoznika sa zabranom letenja, tzv. „EU-ovu sigurnosnom popisu zračnih prijevoznika”).

Korisnici

Europski i međunarodni sektor civilnog zrakoplovstva:

 • europska nadležna tijela civilnog zrakoplovstva,
 • zračni prijevoznici i aviokompanije,
 • europski proizvođači i konstruktori zrakoplova i njihovih dijelova,
 • poduzeća za održavanje,
 • privatni i komercijalni piloti,
 • odobrene organizacije za osposobljavanje,
 • zrakoplovno-medicinski centri,
 • kontrolori zračnog prometa i pružatelji usluga u zračnoj plovidbi,
 • zračne luke.

Zrakoplovi i aeronautički proizvodi za koje je nadležna:

 • srednje veliki i veliki mlazni zrakoplovi,
 • turboelisni zrakoplovi,
 • laki zrakoplovi,
 • zrakoplovi s rotirajućim krilima (helikopteri, žiroplani),
 • laki sportski i rekreativni zrakoplovi (baloni, jedrilice, zračni brodovi, civilne bespilotne letjelice),
 • motori, propeleri, simulatori letenja,
 • određeni vojni zrakoplovi (primjerice transportni zrakoplov A400M).

Vidi također

Bilten

Kontakt

Ime
Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Internetska stranica
http://easa.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+49 221 8999 000
Broj telefaksa
+49 221 8999 099
Poštanska adresa
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Njemačka