Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

logo of European Banking Authority

Prehľad

 • Úloha: vytvoriť jednotný regulačný rámec a rámec dohľadu pre celý bankový sektor EÚ
 • Predseda: José Manuel Campa
 • Výkonný riaditeľ: François-Louis Michaud
 • Rok vzniku: 2011
 • Zamestnanci: 208
 • Sídlo: Paríž (Francúzsko)
 • Webové sídlo:EBA

EBA je agentúra EÚ, ktorej úlohou je uplatňovať štandardný súbor pravidiel na reguláciu a dohľad nad bankovým sektorom vo všetkých krajinách EÚ. Cieľom agentúry je vytvoriť účinný, transparentný a stabilný jednotný trh bankových produktov EÚ.

Úlohy

 • Prispieva k vytvoreniu jednotného, štandardného súboru pravidiel pre bankový sektor EÚ – jednotného súboru pravidiel.
 • Umožňuje centralizované zverejňovanie údajov týkajúcich sa dohľadu bánk v EÚ (s cieľom zvýšiť transparentnosť, trhovú disciplínu a finančnú stabilitu v celej EÚ).
 • Podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti dohľadu nad bankovými skupinami, ktoré pôsobia vo viac ako jednej krajine a urovnáva spory, ktoré zahŕňajú viac ako jednu krajinu.
 • Podporuje transparentný a spravodlivý trh EÚ pre spotrebiteľov využívajúcich finančné produkty a služby a zabezpečuje im spravodlivé zaobchádzanie a ochranu v celej EÚ.

Kto má z činnosti osoh

 • Inštitúcie EÚ
 • Podniky a spotrebitelia v bankovom sektore
 • Hospodárstvo EÚ v širšom zmysle

Klikni tiež na...

Aktuality a tlač

Výročné správy

Regulácia a politika

Analýza rizika a údaje

Informácie pre spotrebiteľov

Pracovné príležitosti

Kontakt

Meno/Názov
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Webové sídlo
https://www.eba.europa.eu/languages/home_sk/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 (0)1 86 52 70 00
Poštová adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Francúzsko
Sociálne médiá