Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

logo of European Chemicals Agency

Pregled

 • Uloga: ECHA radi na osiguravanju sigurne uporabe kemikalija.
 • Direktor: Bjorn Hansen
 • Godina osnivanja: 2007.
 • Broj zaposlenika: oko 600
 • Lokacija: Helsinki, Finska
 • Internetska stranica: ECHA

Europska agencija za kemikalije (ECHA) radi na osiguravanju sigurne uporabe kemikalija. Ona provodi revolucionarno zakonodavstvo EU-a o kemikalijama, čime se pridonosi zdravlju ljudi, očuvanju okoliša te razvijanju inovacija i konkurentnosti u Europi.

Djelokrug

 • Poduzećima pomaže postići sukladnost s posebnim zakonodavstvom EU-a o kemikalijama ili biocidima:
 • Surađuje s međunarodnim organizacijama i dionicima na promicanju sigurne uporabe kemikalija.
 • Putem jedinstvene besplatne baze podataka pruža informacije o kemikalijama i njihovoj sigurnoj uporabi.
 • Surađuje s Europskom komisijom i vladama država članica EU-a na identifikaciji tvari koje uzrokuju zabrinutost te donosi odluke o upravljanju rizicima na razini EU-a.
 • Potiče inovacije u kemijskoj industriji uvođenjem zamjena za tvari koje uzrokuju zabrinutost.

Korisnici

 • Javnost i okoliš manje su izloženi opasnim kemikalijama, a jedna od pogodnosti su i sigurniji proizvodi. Potrošači mogu tražiti informacije o opasnim kemikalijama u proizvodima koje kupuju.
 • Radnici i ostali korisnici kemikalija imaju koristi od poboljšanih informacija o opasnostima kemikalija kojima rukuju i o načinima njihove sigurne uporabe.
 • Industriji se pomaže u postizanju sukladnosti sa zakonodavstvom. Inovativna poduzeća mogu iskoristiti potrebu za postupnim prestankom uporabe najopasnijih tvari.
 • Zemlje u razvoju dobivaju informacije o načinima sigurnog rukovanja opasnim kemikalijama.

Vidi također

O ECHA-i

Slobodna radna mjesta

Novosti

Pretplatite se na e-novosti ECHA-e

Informacije o kemikalijama

Kontakt

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Ime
Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Internetska stranica
https://echa.europa.eu/hr/home
Broj telefona
+358 9 6861 80
Broj telefaksa
+358 9 6861 8210
Poštanska adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finska