Skip to main content
The European Data Protection Board - Logo

Áttekintés

 • Szerep: A testületnek kell gondoskodnia arról, hogy az általános adatvédelmi rendelet és a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv alkalmazása következetes legyen az EU tagországaiban, valamint Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon.
 • Elnök: Andrea Jelinek
 • Alapítás éve: 2018
 • Alkalmazottak száma: 21
 • Székhely: Brüsszel
 • Honlap:Európai Adatvédelmi Testület

Az Európai Adatvédelmi Testület független szerv, amely

 • gondoskodik arról, hogy az erre a területre vonatkozó uniós jogszabályok – különösen az általános adatvédelmi rendelet és a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv – alkalmazása következetes legyen az összes olyan országban, amelyre ezek hatálya kiterjed;
  továbbá elősegíti az együttműködést a nemzeti adatvédelmi hatóságok között.

Milyen feladatokat lát el az Európai Adatvédelmi Testület?

 • általános útmutatást ad (beleérte iránymutatásokkal, ajánlásokkal és bevált módszerek ismertetésével) az általános adatvédelmi rendelet egyértelműsítése érdekében;
 • következetességgel kapcsolatos megállapításokat fogad el annak érdekében, hogy az általános adatvédelmi rendeletet valamennyi nemzeti szabályozó szerv következetesen értelmezze például olyan ügyekben, amelyek több országot érintenek;
 • tanáccsal látja el az Európai Bizottságot az adatvédelmi kérdésekben és a személyes adatok védelme szempontjából különösen fontos új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozásakor
 • ösztönzi a nemzeti adatvédelmi hatóságok együttműködését, és elősegíti közöttük az információk és a bevált módszerek megosztását.

Ha Ön úgy gondolja, hogy adatai nem részesültek védelemben, három lehetőség közül választhat:

 • felveszi a kapcsolatot azzal a szervezettel, amelyik az Ön adatait tárolja;
 • felveszi a kapcsolatot országa nemzeti adatvédelmi hatóságával;
 • nemzeti bíróság elé terjeszti az ügyet.

A nemzeti adatvédelmi hatóságok vizsgálatokat folytathatnak és szükség esetén szankciókat szabhatnak ki.

Az Európai Adatvédelmi Testület összetétele

 • A testületet az elnök és két elnökhelyettes vezeti. Az elnökségi tagokat 5 évre nevezik ki, megbízatásuk megújítható.
 • A testület tagsága a nemzeti adatvédelmi hatóságok képviselőiből és az európai adatvédelmi biztosból áll.

A mindennapi ügyintézéshez az Európai Adatvédelmi Testület elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást kap egy titkárságtól, amelyről az európai adatvédelmi biztos gondoskodik. Az Európai Adatvédelmi Testület titkárságának személyi állománya a testület elnökének utasításai alapján végzi munkáját.
Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közötti együttműködés feltételei

Hogyan végzi tevékenységét az Európai Adatvédelmi Testület?

A testület rendszeresen üléseket tart Brüsszelben, hogy megvitassa az adatvédelemhez kapcsolódó kérdéseket, és döntéseket hozzon ezek ügyében.
A döntéseket a nemzeti hatóságok vezetőit felölelő teljes üléseken hozza meg a testület, a szakértői alcsoportok üléseinek és a testület titkársáságnak előkészítő munkái alapján.

Az Európai Adatvédelmi Testület és Ön

A testület munkája biztosítja, hogy az uniós adatvédelmi szabályokat egységesen alkalmazzák minden EU-országban, hogy lakóhelytől függetlenül mindenkit ugyanazok a jogok illessenek meg.
Ennek érdekében:

 •  iránymutatásokat bocsát ki a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek számára, hogy az általános adatvédelmi rendeletet mindenki következetesen értelmezze;
 •  megállapításokat fogad el a következetességről a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy azok a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket egyformán juttassák érvényre.
 • Az Európai Adatvédelmi Testület ezenkívül az adatvédelmi kérdések szakértőjeként tanácsokkal látja el az Európai Bizottságot. Ennek köszönhetően a személyes adatok védelme szempontjából fontos új uniós jogszabályok biztosan tiszteletben tartják a személyes adatokhoz fűződő alapvető jogot.

Kapcsolódó weboldalak

Az Európai Adatvédelmi Testület hírei 

Az Európai Adatvédelmi Testület munkaprogramja 

Az Európai Adatvédelmi Testület állásajánlatai

Kapcsolat

Az Európai Adatvédelmi Testület

Honlap
E-mail-cím
Postai cím
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Közösségi média