Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Tijelo EU-a

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

European Data Protection Supervisor - Logo

Pregled

 • Uloga: osigurava da institucije i tijela EU-a poštuju prava građana na privatnost pri obradi njihovih osobnih podataka
 • Nadzornik: Wojciech Wiewiórowski
 • Godina osnivanja: 2004.
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetske straniceEuropski nadzornik za zaštitu podataka

U okviru svojih dužnosti institucije i tijela EU-a ponekad obrađuju osobne podatke građana u elektroničkom, pisanom ili vizualnom obliku. Obrada podrazumijeva prikupljanje, bilježenje, pohranu, pronalaženje, slanje, blokiranje ili brisanje podataka. Zadaća je europskog nadzornika za zaštitu podataka osigurati pridržavanje strogih pravila o zaštiti privatnosti koja vrijede za te aktivnosti.

Zadaće europskog nadzornika za zaštitu podataka

 • nadzire obradu osobnih podataka koju provodi administracija EU-a kako bi osigurao usklađenost s pravilima o zaštiti privatnosti
 • savjetuje institucije i tijela EU-a o svim aspektima obrade osobnih podataka te povezanim politikama i zakonodavstvu
 • rješava pritužbe i provodi istrage
 • surađuje s nacionalnim tijelima država članica radi osiguravanja dosljednosti u zaštiti podataka
 • prati nove tehnologije koje mogu utjecati na zaštitu podataka.

Kako funkcionira Europski nadzornik za zaštitu podataka?

Nadzornik se imenuje na mandat od pet godina koji se može obnoviti. Svakodnevne aktivnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka dijele se u dva glavna područja:

 • nadzor i provedba – procjena usklađenosti rada institucija i tijela EU-a s pravilima o zaštiti podataka te
 • politika i savjetovanje – savjetovanje zakonodavaca EU-a o pitanjima zaštite podataka u različitim područjima politika i novim zakonodavnim prijedlozima.

Europski nadzornik za zaštitu podataka i vi

Institucije i tijela EU-a ne smiju obrađivati vaše osobne podatke o sljedećem:

 • rasnom ili etničkom podrijetlu
 • političkim stavovima
 • vjerskim ili filozofskim uvjerenjima
 • članstvu u sindikatu.

Ne smiju obrađivati ni podatke o vašem zdravlju ili seksualnoj orijentaciji osim ako su ti podaci potrebni za zaštitu zdravlja, no onda ih moraju obraditi zdravstveni radnici ili druge osobe koje imaju obvezu čuvanja poslovne tajne.

Ako smatrate da je neka institucija ili tijelo EU-a povrijedilo vaše pravo na privatnost, najprije se obratitezaposlenicima institucije ili tijela EU-akoji su odgovorni za obradu vaših podataka u slučaju u kojem mislite da je povreda počinjena. Ako niste zadovoljni ishodom, obratite se službeniku za zaštitu podataka u instituciji ili tijelu EU-a koje smatrate odgovornim za povredu prava.

U slučaju da se problem ne riješi, možete podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka slanjem obrasca za podnošenje pritužbe. Europski nadzornik za zaštitu podataka provest će istragu i javiti vam slaže li se s vašom pritužbom. Ako da, obavijestit će vas i o načinu na koji se problem rješava.

Ako se ne slažete s odlukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka, možete se obratiti Sudu Europske unije.

Više informacija

Tko je tko

Mišljenja

Publikacije

Referentna baza podataka

Poslovi

Kontakt

Ime
Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)
Internetska stranica
https://edps.europa.eu/_en
Broj telefona
+32 2 283 19 00
Broj telefaksa
+32 2 283 19 50
Poštanska adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže