Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Logo of European Maritime Safety Agency

Přehled

 • Úloha: nabízí odborné technické poznatky a operační asistenci týkající se námořní
  bezpečnosti, zabezpečení a znečištění mořského prostředí
 • Ředitel: Maja Markovčićová Kostelacová
 • Zřízena: 2002
 • Zaměstnanci: 250
 • Sídlo: Lisabon (Portugalsko)
 • Internetové stránky:EMSA

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) poskytuje technické poradenství a operační podporu s cílem zvýšit námořní bezpečnost, předcházet znečištění mořského prostředí a případně na něj reagovat a zlepšit námořní zabezpečení.

Většina úkolů agentury má charakter prevence, např. monitorování toho, jak jsou uplatňovány právní předpisy, a hodnocení jejich celkové efektivnosti, nicméně některé jiné úkoly mají podobu reakce, např. na situace úniku ropných látek do mořského prostředí, kdy agentura poskytuje zemím EU lodě odstraňující ropné skvrny, nebo na znečištění mořského prostředí, kdy k jeho detekci používá družicový systém dohledu. 

Náplň činnosti

EMSA poskytuje vládám a orgánům podrobné a podložené informace o tom, co se odehrává na moři v reálném čase, s cílem pomáhat jim s účinným prováděním námořní politiky. EMSA rovněž nabízí námořní služby, které odpovídají měnícím se potřebám různých uživatelů v námořní oblasti v celé Evropě:

Agentura EMSA hraje klíčovou roli v propagaci nejlepších postupů. Díky zkušenostem s řešením řady problémů z oblasti námořní bezpečnosti i zabezpečení z hlediska právního i provozního má agentura EMSA k dispozici velké množství poznatků o mnoha vznikajících problémech a o způsobech, které lze v praxi použít k jejich řešení.

Agentura provádí mnoho různých druhů technických inspekcí a prohlídek:

 • inspekce klasifikačních společností uznávaných Evropskou unií
 • inspekce systémů vzdělávání a certifikace v námořní oblasti v zemích mimo EU
 • prověřování řádného průběhu inspekcí plavidel vykonávaných v přístavech EU
 • prověřování systémů monitorování plavidel

Agentura EMSA také:

 • zajišťuje účinné vyšetření námořních nehod v celé EU
 • šíří nejlepší postupy v oblasti námořní bezpečnosti, zabezpečení a životního prostředí

Pro koho znamená přínos

Hlavními cílovými skupinami agentury EMSA jsou:

 • orgány a instituce EU
 • námořní správy jednotlivých zemí EU
 • námořní správy přímořských států ESVO

V mezinárodním měřítku agentura podporuje:

 • Mezinárodní námořní organizaci
 • v rámci evropské politiky sousedství země nacházející se u Středozemního, Černého a Kaspického moře

Viz také

Seznam publikací

Měsíční zpravodaj

Kariérní příležitosti

Kontakt

Jméno/Název
Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Internetové stránky
http://www.emsa.europa.eu/cs/
E-mail
Telefonní číslo
+351 21 1209 200
Číslo faxu
+351 21 1209 210
Poštovní adresa
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugalsko
Sociální média