Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Ülevaade

  • Ülesanne: haldab suuremahulisi IT-süsteeme, mis on vajalikud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste poliitika rakendamiseks
  • Direktor: Krum Garkov
  • Asutatud: 2011, tegevust alustas 1. detsembril 2012
  • Töötajate arv: 137
  • Asukoht: peakorter: Tallinn (Eesti), peamine tegevuskoht: Strasbourg (Prantsusmaa), varusüsteemide asukoht: Sankt Johann im Pangau (Austria)
  • Veebisait: eu-LISA

eu-LISA pakub ELi liikmesriikidele tehnoloogilist tuge Euroopa turvalisemaks muutmisel.

Tegevusvaldkonnad

Asutus haldab suuremahulisi integreeritud IT-süsteeme, mis

  • osalevad Schengeni riikidesisejulgeoleku tagamisel;
  • võimaldavad Schengeni riikidel vahetada viisaandmeid;
  • aitavad kindlaks määrata iga konkreetse varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi.

Ametil on tähtis roll selles, et eurooplased saaksid ELis vabalt ringi reisida, seadmata ohtu Euroopa julgeolekut.

eu-LISA katsetab pidevalt uusi tehnoloogiaid, mis on vajalikud selleks, et Euroopa Liidu piirihaldussüsteem oleks kaasaegne, hästitoimiv ja turvaline. Samuti juhtis amet e-piiride katseprojekti ja järelmeetmeid ning tulemuste analüüsi ja aruannete koostamist tihedas koostöös projektis osalenud liikmesriikide ning ELi institutsioonidega.

Kasusaajad

Euroopa Liidu kodanikud, kes saavad ELis vabalt ja turvaliselt reisida.

Vaata ka …

eu-LISA Newsroom

Kontaktandmed

Nimi
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
Veebisait
https://eulisa.europa.eu/
E-post
Postiaadress
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Eesti
Sotsiaalmeedia