Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija za europsku graničnu i obalnu straž (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Pregled

 • Uloga: Frontex pomaže zemljama EU-a i zemljama pridruženima schengenskom prostoru pri upravljanju njihovim vanjskim granicama. On također pomaže pri usklađivanju graničnih kontrola u cijelom EU-u. Agencija olakšava suradnju među graničnim tijelima u svim zemljama EU-a tako što im pruža tehničku potporu i prenosi stručna znanja.
 • Direktor: Fabrice Leggeri
 • Godina osnivanja: 2004.
 • Broj zaposlenika: 315
 • Poračun: 250 milijuna EUR
 • Sjedište: Varšava (Poljska)
 • Internetska stranica: Frontex

Djelokrug

Na vanjskim granicama Europe posljednjih je godina zabilježen neviđen porast broja migranata i izbjeglica koji žele ući u EU. Zemlje koje imaju vanjsku granicu imaju isključivu odgovornost za graničnu kontrolu, ali Frontex može pružiti dodatnu tehničku podršku zemljama EU-a suočenima s ozbiljnim migracijskim pritiskom.

To čini koordinacijom raspoređivanja dodatne tehničke opreme (npr. letjelica i čamaca) i posebno osposobljenog graničnog osoblja.

Frontex koordinira pomorske operacije (npr. u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj), ali i operacije na vanjskim kopnenim granicama, među ostalim u Bugarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Također je prisutan u brojnim međunarodnim zračnim lukama širom Europe.

Frontex je nadležan za nekoliko područja, koja su utvrđena u pravnoj osnovi.

Ona uključuju sljedeće:

 • analizu rizika – sve aktivnosti Frontexa temelje se na analizama rizika. Frontex procjenjuje rizike za sigurnost granica EU-a: stvara sliku uzoraka i kretanja u području nezakonite migracije i prekograničnih kriminalnih aktivnosti na vanjskim granicama, uključujući trgovinu ljudima te dijeli svoje rezultate sa zemljama EU-a i Komisijom, a i sam se njima koristi za planiranje svojih aktivnosti.
 • zajedničke operacije – koordiniranje raspoređivanja posebno osposobljenog osoblja i tehničke opreme (letjelice, plovila te opreme za graničnu kontrolu / granični nadzor) na područja vanjskih granica kojima je potrebna dodatna pomoć.
 • brzu reakciju – ako se neka zemlja EU-a suočava s iznimnim pritiskom na vanjskoj granici, posebno s pristizanjem velikog broja državljana zemalja izvan EU-a, Frontex koordinira raspoređivanje timova Europske granične straže.
 • istraživanje – povezivanje stručnjaka za graničnu kontrolu sa sektorom istraživanja i industrije kako bi se osiguralo da nova tehnologija bude prilagođena potrebama tijela za graničnu kontrolu.
 • osposobljavanje – razvoj zajedničkih standarda osposobljavanja za granična tijela kako bi se uskladila izobrazba granične straže u EU-u i zemljama pridruženima schengenskom prostoru. Takvim se usklađivanjem nastoje osigurati jedinstveni standardi granične kontrole bez obzira na to gdje putnici prelaze vanjske granice EU-a. Njime se omogućava i učinkovita suradnja službenika granične straže iz različitih zemalja tijekom njihova raspoređivanja u zajedničke operacije koje koordinira Frontex.
 • zajednički povratak – razvoj najboljih praksi povratka migranata i koordiniranje zajedničkih operacija povratka (pri čemu zemlje pojedinačno odlučuju o osobama koje treba vratiti).
 • dijeljenje informacija – razvoj i upravljanje informacijskim sustavima kojima se omogućuje brza razmjena informacija među graničnim tijelima.

Korisnici

Svake godine otprilike 700 milijuna ljudi prelazi vanjske granice Europe.

Stoga je jedan od najvećih izazova otkrivanje nezakonitih aktivnosti, a da to ne usporava ostale putnike.

Kontrole na vanjskim granicama tim su važnije što među zemljama schengenskog prostora nema stalnih graničnih kontrola. Schengenske države oslanjaju se na kvalitetu graničnih kontrola i nadzora koje su provele druge zemlje EU-a.

U schengenskom prostoru, automobil ukraden u Italiji mogao bi se slobodno kretati sve do poljsko-ukrajinske granice. Osoba koja u Finsku uđe s krivotvorenom putovnicom mogla bi putovati sve do Portugala, a da ne bude zaustavljena. Žrtvu trgovine ljudima koja uđe u Francusku moguće je prevesti sve do Švedske.

To znači da su kontrole na vanjskim granicama EU-a ključne za sve zemlje EU-a u Europi. Frontex je postao središnja kontaktna točka i utvrđuje standarde za sve europske granične straže. Agencija osigurava dijeljenje ključnih informacija (npr. o krivotvorenim ispravama, ukradenim automobilima ili trgovcima ljudima) bez odgode sa svim graničnim tijelima.

Borba protiv prekograničnog kriminala ne znači samo dijeljenje informacija, već i razvijanje dugoročnih rješenja. Frontex to čini osmišljavanjem programa osposobljavanja za graničnu stražu u cijeloj Europi.

Uz pomoć Frontexa službenici granične straže u EU-u sada bliskije surađuju. Dijele znanje i imaju pristup informacijama, ne samo o onome što se događa na njihovim granicama, već na svim vanjskim granicama EU-a. Oni imaju priliku i učiti o metodama i tehnologijama kojima bi se mogla poboljšati kvaliteta njihova rada, a mogu i podupirati jedni druge ako je neka granica pod izvanrednim pritiskom.

Kontakt

Ime
Agencija za europsku graničnu i obalnu straž (Frontex)
Internetska stranica
https://frontex.europa.eu/hr/
Broj telefona
+48 22 205 95 00
Broj telefaksa
+48 22 205 95 01
Poštanska adresa
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poljska
Društvene mreže