Skip to main content
Společný podnik EU

Společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví (IHI)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Přehled

 • Úloha: učinit ze zdravotnického výzkumu a inovací hmatatelný přínos pro pacienty a společnost a zajistit, aby Evropa zůstala na špičce interdisciplinárního a udržitelného výzkumu zaměřeného na pacienta
 • Prozatímní výkonný ředitel:  Dr. Hugh Laverty
 • Partneři: Evropská unie (zastoupená Evropskou komisí), COCIR (medicínské zobrazování, radioterapie, zdravotnické informační a komunikační technologie a elektromedicína), EFPIA (biofarmaceutický průmysl), EuropaBio (biotechnologický průmysl), MedTech Europe (zdravotnické technologie) a Vaccines Europe (výroba očkovacích látek)
 • Rok zřízení: 2021
 • Počet zaměstnanců: 55
 • Sídlo: Brusel
 • Internetové stránkySpolečný podnik IHI

Věda je hnací silou nového vývoje, který často zahrnuje různá odvětví věd o živé přírodě. V důsledku toho stále více pacientů již v rámci zdravotní péče používá kromě léčivých přípravků také zdravotnické prostředky, digitální technologie a služby elektronického zdravotnictví. 

Do budoucna je zřejmé, že nové objevy budou stále častěji meziodvětvové – např. kombinace zdravotnických prostředků a léků nebo diagnostika pomocí umělé inteligence. Průmyslová odvětví zapojená do výzkumu a zdravotní péče (farmaceutické, digitální, IT, zdravotnické prostředky, diagnostika apod.) však příliš často fungují izolovaně. Naléhavě proto potřebujeme inovativní a integrovanější přístup ke zdravotnickému výzkumu a zdravotní péči.

Náplň činnosti

Cílem iniciativy pro inovativní zdravotnictví je:

 • přeměnit výzkum a inovace v oblasti zdraví na reálný přínos pro pacienty i společnost
 • zajistit tvorbu bezpečných a účinných zdravotnicích inovací, které pokryjí celé spektrum péče – od prevence až po diagnostiku a léčbu – a to zejména v těch oblastech veřejného zdraví, kde existuje neuspokojená potřeba 
 • učinit evropský zdravotnický průmysl konkurenceschopným v celosvětovém měřítku

Společný podnik se podílí na financování společných meziodvětvových výzkumných projektů, které propojují všechny strany zapojené do zdravotnického výzkumu, včetně:

 • univerzit
 • zdravotnických odvětví
 • malých a středních podniků
 • sdružení pacientů
 • regulačních subjektů

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví staví na úspěších a ponaučeních získaných v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva, která prokázala, že přístup založený na partnerství veřejného (EU) a soukromého sektoru (farmaceutický průmysl) přináší výsledky v oblastech, kde chybí bezpečná a účinná léčba (např. u demence) a nebo kde je dopad na veřejné zdraví největší (např. u diabetu či antimikrobiální rezistence). 
 

Komu slouží

 • Pacienti mohou ovlivnit výzkum různých nemocí. V dlouhodobém horizontu získají oni i celá společnost rychlejší přístup k lepším a bezpečnějším léčivům.
 • Výzkumní pracovníci a malé a střední podniky získají znalosti a přístup k financování výzkumu.
 • Velké společnosti získají zkušenosti a nástroje ke zlepšení výzkumu a vývoje.
 • Všichni účastníci projektu budou těžit ze zkušeností ostatních partnerů a dostanou možnost převést vědecké poznatky do podoby užitečných nástrojů a zdrojů, které v konečném důsledku pomohou zlepšit zdravotní péči.

Další informace

Jak zažádat o finanční prostředky

Infopřehledy o projektech

Měsíční zpravodaj

Kontakt

Jméno/Název
Společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví (IHI)
Internetové stránky
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+32 2 221 81 81
Poštovní adresa
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgie
Sociální média