Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)

Single Resolution Board

In het kort

 • Rol: Zorgen voor een ordelijke afwikkeling van failliete banken, met zo gering mogelijke gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende (EU-)landen.
 • Voorzitter: Elke König
 • Partners: De Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Afwikkelingsautoriteiten (NAA’s) en de Europese Bankautoriteit (EBA)
 • Opgericht: Januari 2015
 • Medewerkers: Nog in de opstartfase (Doel: maximaal 300, begin 2017)
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR), de nieuwe Europese autoriteit voor de afwikkeling van de banken, speelt een cruciale rol in de bankenunie en binnen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Het zorgt voor een ordelijke afwikkeling van failliete banken, met zo gering mogelijke gevolgen voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende (EU-)landen.

Taken

De belangrijkste taken zijn:

 • De regels en procedures voor de afwikkeling van banken en financiële instellingen standaardiseren
 • Beslissingen nemen over de liquidatie van failliete kredietinstellingen in de bankenunie volgens een standaardprocedure om het vertrouwen in de markt te vergroten
 • Geloofwaardige en realistische financieringsregelingen invoeren voor failliete banken
 • Belemmeringen voor de afwikkeling van banken in Europa uit de weg ruimen om het financieel stelsel veiliger te maken
 • Afwikkelingskosten en kapitaalvernietiging tot een minimum beperken voor zover niet noodzakelijk om de afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken
 • Werken in het belang van belastingbetalers, banken en spaarders
 • Werken aan de financiële en economische stabiliteit van de hele EU

Wie is erbij gebaat

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad kan snel de juiste maatregelen nemen om herstel- en afwikkelingsregelingen voor banken in de eurozone te treffen. Dit moet voorkomen dat overheden met veel geld omvallende banken moeten redden. De banken moeten zelf de lasten gaan dragen, met zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetalers en de reële economie.

Zie ook

Vacatures

Bankenunie 

Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 

Contact

Naam
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)
Website
http://srb.europa.eu/
Postadres
Treurenberg 22, 1049 Brussels, België
Sociale media