Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (6)

RSS
Tiek rādīts(i) 1 līdz 6 rezultāti
ES struktūras veids
  • Izpildaģentūra

EISMEA

Šī Eiropas Komisijas izpildaģentūra pārvalda ES programmas, kuru mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju. Tā pārvalda arī pētniecības, vides, enerģētikas un zivsaimniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

CINEA

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra pārvalda ES programmas transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

Tīmekļvietne
https://cinea.ec.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

EACEA

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra EACEA pārvalda finansējumu izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai nozarei, sportam, pilsoniskumam un brīvprātīgo darbam.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra. Tā pārvalda ES pētniecības dotācijas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

ERCEA

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra pārvalda ES pētniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izpildaģentūra

HaDEA

Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) palīdz īstenot Eiropas Komisijas mērķi — palīdzēt Eiropai atlabt pēc Covid-19 krīzes zaļākai, digitālākai, noturīgākai un spējīgākai tikt galā ar šā brīža un iespējamajām nākotnes problēmām.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium