Skip to main content

Iestāžu un struktūru profils

Atlasīt pēc

Iestāžu un struktūru profils (6)

RSS
Tiek rādīts(i) 1 līdz 6 rezultāti
ES struktūras veids
Izpildaģentūra

Šī Eiropas Komisijas izpildaģentūra pārvalda ES programmas, kuru mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju. Tā pārvalda arī pētniecības, vides, enerģētikas un zivsaimniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Izpildaģentūra

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra pārvalda ES programmas transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

Tīmekļvietne
https://cinea.ec.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Izpildaģentūra

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra EACEA pārvalda finansējumu izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai nozarei, sportam, pilsoniskumam un brīvprātīgo darbam.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra. Tā pārvalda ES pētniecības dotācijas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Izpildaģentūra

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra pārvalda ES pētniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Izpildaģentūra

Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) palīdz īstenot Eiropas Komisijas mērķi — palīdzēt Eiropai atlabt pēc Covid-19 krīzes zaļākai, digitālākai, noturīgākai un spējīgākai tikt galā ar šā brīža un iespējamajām nākotnes problēmām.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium