Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)

Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Преглед

 • Роля: Да предоставя фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация за наркотиците и наркотичните зависимости.
 • Директор: Алексис Гусдел (Белгия)(от 1.1.2016 г.)
 • Създаден: 1993 г.
 • Брой служители: 100 души
 • Местоположение: Лисабон (Португалия)
 • Уебсайт: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

EMCDDA предоставя на ЕС и неговите страни членки фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация на европейско равнище за наркотиците, наркотичните зависимости и последиците от тях. Целта на центъра е да предоставя данни, за да подпомогне създаването на политики, и да ръководи инициативи за борба с наркотиците.

Какво прави EMCDDA?

EMCDDA:

 • следи проблема с наркотиците в Европа (включително нововъзникналите тенденции)
 • следи решенията на проблеми, свързани с наркотиците
 • предоставя информация за добрите практики в страните от ЕС и ги насърчава да споделят такава информация
 • оценява рисковете от нови психоактивни вещества
 • поддържа система за ранно предупреждение във връзка с нови психоактивни вещества
 • разработва инструменти, за да помогне на страните членки да следят и оценяват националните си политики, а на Европейската комисия — да следи и оценява политиките на ЕС.

Кой има полза от това?

 • създателите на политики, включително национални органи и представители на институции на ЕС
 • учени и изследователи
 • международни организации
 • лекари
 • обществеността.

За да отговаря на потребностите на политиката, EMCDDA преминава от насочен към информацията модел към ориентиран към услугите модел. При него анализът е съобразен с нуждите на органите, на които се дават съвети.

Вижте също

За EMCDDA

Новини

Прояви

Публикации

Дейности

Теми(А — Я)

Контакт

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)

Име
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)
Уебсайт
https://www.emcdda.europa.eu/index_en
Електронен адрес
infoatemcdda [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+351 21 121 02 00
Факс
+351 21 121 03 80
Пощенски адрес
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Пopтyгaлия
Социални медии