Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Bruselj

Uradni jezik(i) EU: nizozemščina, francoščina in nemščina

Država članica EU: od 1. januarja 1958

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Belgija je zvezna ustavna monarhija z večstrankarskim sistemom in kraljem na čelu države ter predsednikom vlade. Pristojnost odločanja ni centralizirana, temveč razdeljena na tri ravni vlade: zvezno vlado, tri jezikovne skupnosti (flamska, francoska in nemško govoreča) ter tri regije (Flandrija, Bruselj - glavno mesto in Valonija), V pravnem smislu so vse enakovredne, pristojne in odgovorne pa so za različna področja. Bruselj je skupaj z Luxembourgom in Strasbourgom eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Belgije leta 2020 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (22,0 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,7 %) ter industrija (16,4 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 65 % celotnega belgijskega izvoza (Nemčija 17 %, Francija 14 %, Nizozemska 12 %), zunaj EU znaša izvoz v Združeno kraljestvo 8 % in v ZDA 7 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 62 % (Nizozemska 17 %, Nemčija 14 % in Francija 10 %), zunaj EU znaša uvoz iz ZDA 7 % in iz Kitajske 5 %.

Belgija v EU

Evropski parlament

Iz Belgije prihaja 21 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o belgijskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Belgiji

Svet Evropske unije

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki belgijske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Belgijsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 1958 | januar–junij 1961 | januar–junij 1964 | januar–junij 1967 | januar–junij 1970 | januar–junij 1973 | julij–december 1977 | januar–junij 1982 | januar–junij 1987 | julij–december 1993 | julij–december 2001 | julij–december 2010

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Belgija, je Didier Reynders. Pristojen je za pravosodje.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije v Belgiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Belgija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odborua 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Belgija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Belgije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega belgijskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se belgijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Belgija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Belgiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Belgija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Belgiji – prejemnici sredstev EU.