Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Pääkaupunki: Zagreb

Viralliset EU-kielet: kroaatti

EU:n jäsenmaa: 1.7.2013 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.2023 alkaen

Schengen: Schengen-alueen jäsen 1.1.2023 alkaen

Tilastotietoa: Maantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto:

Kroatia on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. He käyttävät toimeenpanovaltaa ja edustavat Kroatian valtiota sekä kotimaassa että ulkomailla. Hallintorakenne perustuu lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja tuomiovallan erottamiseen toisistaan. Lainsäädäntövaltaa käyttää parlamentti, joka myös valvoo hallituksen toimintaa. Parlamentin jäsenet valitaan neljän vuoden kaudeksi.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Kroatian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,1 %), teollisuus (19,2 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,1 %).

Kroatian viennistä 67 % on EU:n sisäistä (Saksa 13 %, Italia 12 % ja Slovenia 10 %); 9 % viennistä suuntautuu Bosnia ja Hertsegovinaan ja 5 % Serbiaan.

Tuonnista puolestaan 77 % tulee muista EU-maista (Saksa 15 %, Italia 12 % ja Slovenia 11 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (5 %) ja Bosnia ja Hertsegovina (3 %).

Kroatia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Kroatialla on 12 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Kroatian-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Kroatian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Kroatian puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2020

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Kroatiasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Dubravka Šuica, joka on demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Kroatian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Kroatialla on 9 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Kroatialla on 9 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Kroatia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Kroatia maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Kroatiassa 

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Kroatiassa)