Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Prag

Officiellt EU-språk: Tjeckiska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Tjeckisk koruna (CZK) – Tjeckien förbereder sig för att införa euron

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Tjeckien är en parlamentarisk republik med en regeringschef – statsministern – och en statschef – presidenten. Landet bildades vid Tjeckoslovakiens delning 1993. Landet är indelat i 14 regioner, varav en är huvudstaden Prag.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (28,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,5 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (16,8 %).

Handeln inom EU står för 80 % av Tjeckiens export (Tyskland 33 %, Slovakien 8 % och Polen 6 %), medan 2 % går till USA.

Av importen kommer 73 % från EU-länderna (Tyskland 28 %, Polen 9 % och Nederländerna 7 %), medan 11 % kommer från Kina, 2 % från USA och 2 % från Ryssland.

Tjeckien i EU

Europaparlamentet

Tjeckien har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Tjeckien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Tjeckiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Tjeckiens ordförandeskap:

Januari–juni 2009 | Juli–december 2022

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Tjeckiens ledamot i Europeiska kommissionen är Vĕra Jourová, som är vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Tjeckien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Tjeckien har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Tjeckien har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Tjeckien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Tjeckiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Tjeckien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Tjeckien

Tjeckiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Tjeckien