Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Tallinn

Officiële EU-talen: Ests

EU-lidstaat: sinds 1 mei 2004

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2011

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 21 december 2007

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Estland is een parlementaire republiek. De regeringsleider (de premier) wordt voorgedragen door de president en goedgekeurd door het parlement. Hij of zij oefent de uitvoerende macht uit die in handen van de overheid is. Het staatshoofd (de president) wordt elke vijf jaar door het parlement of kiescollege gekozen. Het parlement telt 101 leden die elke vier jaar worden gekozen. Het land is verdeeld in 15 provincies en 79 gemeenten.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Estse economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,5%), industrie (19,2%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (16,7%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 66% van de uitvoer (Finland 16%, Zweden 10% en Letland 9%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de VS (8%) en Rusland (6%).

75% van de invoer in Estland kwam uit EU-landen (Finland 13%, Duitsland 10% en Letland en Litouwen elk 9%). 8% was afkomstig uit Rusland en 5% uit China.

 

Estland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 7 Estse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Estland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Estse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Estland:

juli-december 2017

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Estland heeft Kadri Simson aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Energie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Estland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Estland heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Estland heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Estland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Estse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Estland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Estland

Het geld dat Estland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Estland