Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Párizs

Hivatalos uniós nyelv(ek): francia

Az Európai Unió tagja: 1958. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 1995. március 26. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Franciaország félprezidenciális köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, akit a közvetlen szavazással megválasztott államfő, az elnök nevez ki. Franciaország területét 18 közigazgatási régió – 13 kontinentális és 5 tengerentúli régió – alkotja. Mind az 5 tengerentúli régió, valamint a karib-tengeri francia közösség, Saint-Martin is az EU részét képezi (legkülső régió jogállással). Franciaország egyik városa, Strasbourg az európai uniós intézmények három hivatalos székhelyeinek egyike. A másik kettő Brüsszel és Luxembourg.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a francia gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (23,4%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (16,4%), továbbá a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások (14,2%).

Az EU-n belüli kereskedelem a francia export 54%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 15%-a Németországba, 8%-a Olaszországba, 7–7%-a pedig Belgiumba és Spanyolországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a francia termékek 8%-a az Egyesült Államokban, 6%-a pedig az Egyesült Királyságban talál vevőre.

A Franciaországba behozott termékek 66%-a EU-tagországból érkezik (17%-uk Németországból, 10%-uk Belgiumból, 9%-uk Hollandiából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 7%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 5%. 

Franciaország az EU-ban

Európai Parlament

Franciaország 79 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson a linkre.

Az Európai Parlament Franciaországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a francia kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A francia soros elnökség időszakai:

1959. január–június | 1962. január–június | 1965. január–június | 1968. január–június | 1971. január–június | 1974. július–december | 1979. január–június | 1984. január–június | 1989. július–december | 1995. január–június | 2000. július–december | 2008. január–június | 2022. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság francia tagja Thierry Breton, aki a belső piacért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Franciaországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Franciaországnak 24 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Franciaországnak 24 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Franciaország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Franciaország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Franciaországban 

A Franciaország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Franciaország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.