Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Berlin

Hivatalos uniós nyelv(ek): német

Az Európai Unió tagja: 1958. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 1995. március 26., vasárnap óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Németország parlamentáris szövetségi köztársaság. A kormány élén a kancellár áll. Az államfőnek (azaz az elnöknek) elsősorban reprezentatív feladatai vannak. Az ország 16 szövetségi tartományból áll, amelyek mindegyike saját alkotmánnyal és belső felépítését tekintve jelentős autonómiával rendelkezik. A tartományok közül három (Bréma, Berlin és Hamburg) városállam.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a német gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (23,4%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (19,4%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, továbbá a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (15,8%).

Az EU-n belüli kereskedelem a német export 53%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 8%-a Franciaországba, 7%-a Hollandiába irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a német exporttermékek 9%-a az Egyesült Államokban, 8%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Németországba behozott termékek 64%-a EU-tagországból érkezik (14%-uk Hollandiából, 6%-uk Franciaországból, és szintén 6–6%-uk Lengyelországból és Belgiumból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 5%.

Németország az EU-ban

Európai Parlament

Németország 96 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson a linkre.

Az Európai Parlament Németországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a németországi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A német soros elnökség időszakai:

1958. július–december | 1961. július–december | 1964. július–december | 1967. július–december | 1970. július–december | 1974. január–június | 1978. július–december | 1983. január–június | 1988. január–június | 1994. július–december | 2007. január–június | 2020. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság elnöke a német Ursula von der Leyen.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Németországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Németországnak 24 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Németországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Németország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A németországi állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Németország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Németországban

A tagállamok, így a Németország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Németország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.