Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Berlin

Hivatalos uniós nyelv(ek): német

Az Európai Unió tagja: 1958. január 1. óta

Pénznem: euró. Az euróövezet tagja 1999. január 1. óta.

Schengeni megállapodás: az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek 1995. március 26. óta tagja.

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Németország parlamentáris szövetségi köztársaság. A kormány élén a kancellár áll. Az államfőnek (azaz az elnöknek) elsősorban reprezentatív feladatai vannak. Az ország 16 szövetségi tartományból áll, amelyek mindegyike saját alkotmánnyal és belső felépítését tekintve jelentős autonómiával rendelkezik. A tartományok közül három (Bréma, Berlin és Hamburg) városállam.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a német gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (25,8%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (18,2%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, továbbá a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (16,3%).

Az EU-n belüli kereskedelem a német export 59%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 8%-a Franciaországba, 7%-a Hollandiába irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a német exporttermékek 9%-a az Egyesült Államokban, 7%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Németországba behozott termékek 66%-a EU-tagországból érkezik (14%-uk Hollandiából, 6%-uk Franciaországból, és szintén 6%-uk Belgiumból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 7%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 4%.

Németország az EU-ban

Európai Parlament

Németország 96 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a németországi választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Németországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a németországi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A német soros elnökség időszakai:

1958. július–december, 1961. július–december, 1964. július–december, 1967. július–december, 1970. július–december, 1974. január–június, 1978. július–december, 1983. január–június, 1988. január–június, 1994. július–december, 2007. január–június, 2020. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít át Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság elnöke a német Ursula von der Leyen.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Németországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Németországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Németországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Németország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A németországi állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Németország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Németország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Németországban: 12,054 milliárd EUR
    (ez a német gazdaság 0,35%-ának felel meg)
  • Németország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 25,267 milliárd EUR
    (ez a német gazdaság 0,73%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Németországban

A tagállamok, így a Németország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Németország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.