Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Budimpešta

Službeni jezik EU-a: mađarski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: mađarska forinta (HUF). Mađarska se trenutačno priprema za uvođenje eura.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Mađarska je parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, koji ima najveće izvršne ovlasti, i šefom države, odnosno predsjednikom, čije su dužnosti uglavnom reprezentativne. Podijeljena je na 19 okruga, Budimpeštu te na 23 grada s ovlastima jednakima ovlastima okruga.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori mađarskoga gospodarstva 2020. bili su industrija (23,5 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,7 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 78 % mađarskog izvoza (od čega 28 % u Njemačku te po 5 % u Rumunjsku, Slovačku, Austriju i Italiju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 3 % izvozi se u SAD i 3 % u Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 71 % činio je uvoz iz država članica EU-a (24 % iz Njemačke, 6 % iz Austrije te po 5 % iz Poljske i Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % uvozi se iz Kine te 4 % iz Republike Koreje.

Mađarska u EU-u

Europski parlament

Mađarska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Mađarskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici mađarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi mađarskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Olivér Várhelyi povjerenik je Europske komisijekojeg je nominirala Mađarska, a nadležan je za susjedstvo i proširenje.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Mađarskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Mađarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Mađarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Mađarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća mađarskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Mađarska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Mađarskoj financira EU 

Novcem koji Mađarska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Mađarsku.