Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Ljubljana

EU-sprog: slovensk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2007

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Slovenien er en parlamentarisk demokratisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten – som vælges ved direkte valg. Det er regeringen, der har den udøvende og administrative magt. Premierministeren og de øvrige ministre vælges af parlamentet. Slovenien har ikke nogen regioner, men er inddelt i 212 kommuner.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Sloveniens økonomi i 2020 var industri (27,2 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (19,1 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,1 %).

67 % af Sloveniens eksport går til andre EU-lande (17 % til Tyskland, 9 % til Italien og 7 % til Kroatien), mens eksporten til lande uden for EU især går til Schweiz (10 %) og Serbien (3 %).

For importens vedkommende stammer 59 % fra andre EU-lande (14 % fra Tyskland, 10 % fra Italien og 8 % fra Østrig), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Tyrkiet og Kina (6 %).

Slovenien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 8 slovenske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Slovenien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den slovenske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for slovenske formandskaber:

Januar-juni 2008 | Juli-december 2021

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Slovenien har udpeget Janez Lenarčič som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for krisestyring.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Slovenien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Slovenien har 7 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Slovenien har 7 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Slovenien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Sloveniens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Slovenien?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.

EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed.

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Slovenien

De penge, som Slovenien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Slovenien.