Direct la conținutul principal

Istoricul și scopul monedei euro

Necesitatea introducerii unei monede unice

Uniunea economică și monetară (UEM) a reprezentat o ambiție recurentă pentru Uniunea Europeană încă de la sfârșitul anilor 1960. UEM presupune coordonarea politicilor economice și bugetare, aplicarea unei politici monetare comune și utilizarea unei monede unice, euro. O monedă unică oferă multe avantaje: întreprinderile pot face mai ușor comerț transfrontalier, economia evoluează mai bine, iar consumatorii au mai multe oportunități și posibilități de alegere.

Au existat însă obstacole politice și economice – de la angajamentul politic uneori slab și divergențele de opinii asupra priorităților economice până la turbulențele de pe piețele internaționale. Toate aceste obstacole au trebuit să fie depășite pentru a înainta către uniunea economică și monetară.

Calea spre moneda euro

Stabilitatea valutară internațională din perioada imediat postbelică nu a durat mult. Tulburările de pe piețele valutare mondiale amenințau sistemul de prețuri comune asociat politicii agricole comune, unul din pilonii principali ai Comunității Economice Europene de la acel moment. Încercările ulterioare de a atinge rate de schimb stabile au fost afectate de crizele petroliere și de alte șocuri, până când, în 1979, a fost lansat Sistemul Monetar European (SME).

Sistemul Monetar European s-a bazat pe menținerea cursurilor de schimb ale monedelor participante într-un interval restrâns. Această abordare complet nouă a reprezentat o coordonare fără precedent a politicilor monetare ale țărilor UE și a funcționat cu succes timp de peste un deceniu. Apoi, sub președinția lui Jacques Delors, guvernatorii băncilor centrale din țările UE au elaborat „Raportul Delors” privind modul în care ar putea fi realizată UEM.

De la Maastricht la euro și la zona euro: 1991-2002

Raportul Delors propunea o perioadă de pregătire în trei etape pentru uniunea economică și monetară și pentru zona euro, care acoperea perioada 1990-1999. Liderii europeni au acceptat recomandările formulate în Raportul Delors.

Noul tratat privind Uniunea Europeană, care conține dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a uniunii monetare, a fost convenit la Consiliul European de la Maastricht, din Țările de Jos, în decembrie 1991.

După un deceniu de pregătiri, moneda euro a fost lansată la 1 ianuarie 1999: în primii trei ani, a fost o monedă „invizibilă”, utilizată doar pentru contabilitate și plăți electronice. La 1 ianuarie 2002, au fost lansate monedele și bancnotele euro. Astfel, în 12 țări ale UE, a avut loc cea mai mare schimbare de monede din istorie.