Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

ACER

ACER palīdz garantēt vienotā Eiropas gāzes un elektroenerģijas tirgus pareizu darbību. Šī aģentūra palīdz valsts regulatīvajām iestādēm veikt regulatīvās funcijas Eiropas līmenī un, ja vajadzīgs, koordinē šo iestāžu darbu.

Konkrētāk, ACER:

  • papildina un koordinē valsts regulatīvo iestāžu darbu;
  • palīdz formulēt Eiropas tīklu [lietošanas] noteikumus;
  • attiecīgā gadījumā pieņem saistošus individuālus lēmumus par pārrobežu infrastruktūras pieejamības nosacījumiem un ekspluatācijas drošību;
  • konsultē ES iestādes par jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģiju un dabasgāzi;
  • novēro iekšējos elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus un ziņo par konstatēto;
  • novēro energijas vairumtirdzniecības tirgu, lai konstatētu ļaunprātīgu tirgus izmantošanu un novērstu to, cieši sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādēm (šo funkciju aģentūra uzņēmās 2012. gadā atbilstīgi ES Regulai Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT).

Skatīt arī

ES uzziņu katalogs “Who is who”

Kontaktinformācija

Nosaukums
Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Tīmekļvietne
https://www.acer.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+386 8 205 34 00
Faksa numurs
+386 8 205 34 13
Pasta adrese
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovānija