Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre čisté letectvo

Clean Aviation Joint Undertaking

Prehľad

 • Úloha: rozvoj inovačných technológií na zníženie hluku, ako aj emisií CO2 a iných plynov z lietadiel
 • Riaditeľ: Axel Krein
 • Partneri: Európska komisia, letecký priemysel (vrátane malých a stredných podnikov), výskumné centrá, akademická obec
 • Rok vzniku: 2021
 • Počet zamestnancov: 42
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: spoločný podnik pre čisté letectvo

Spoločný podnik pre čisté letectvo je úspešné verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a európskym leteckým priemyslom, ktoré je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti environmentálnej výkonnosti. 

Vychádza z predchádzajúceho programu spoločný podnik Čisté nebo 2 [pozri nariadenie (EÚ) 2021/2085].

Aktivity

Technológie čistého letectva, ktoré sa v rámci tohto programu vyvíjajú, v budúcnosti umožnia lietadlám:

 • dosahovať nižšiu spotrebu paliva a súvisiacich emisií CO2 o 20 – 30 %,
 • produkovať nižšie hladiny hluku.

Kto má z činnosti spoločného podniku osoh?

 • Verejnosť – vďaka nižším emisiám hluku a menšiemu znečisteniu, lepším možnostiam cestovania a vyššej konkurencieschopnosti odvetvia v Európe.
 • Hospodárstvo – letectvo je jedným z najúspešnejších odvetví EÚ. Čisté letectvo pomôže formovať pracovnú silu v Európe, ktorá je schopná rozvíjať špičkové technológie potrebné na zachovanie vedúceho miesta na trhu.
 • Malé a stredné podniky – čoraz väčší počet takýchto firiem sa zapája prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov projektov v rámci čistého letectva. Otvárajú sa im tak nové príležitosti a etablovaným aktérom v tomto odvetví nové potenciálne dodávateľské reťazce. 
 • Vedecká komunita a akademická obec – čisté letectvo ponúka spôsoby, ako urýchliť uplatňovanie nových technológií. To poskytuje priemyslu a vede príležitosť spoločne riešiť výzvy a priority.

Kontakt

Meno/Názov
Spoločný podnik pre čisté letectvo
Webové sídlo
https://www.clean-aviation.eu/
Telefónne číslo
+32 2 221 81 52
Faxové číslo
+32 2 221 81 50
Poštová adresa
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Brusel, Belgicko
Sociálne médiá