Skip to main content
ELi ühisettevõte

Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Ülevaade

  • Ülesanded: Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte (saastevaba vesiniku partnerlus) on ainulaadne avaliku ja erasektori partnerlus, mis toetab vesinikutehnoloogiaga seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni Euroopas. Ühisettevõtte tegevus tugineb selle eelkäija, Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte saavutustele.
  • Peadirektor: Bart Biebuyck
  • Asutatud: 2021
  • Töötajate arv: 31
  • Asukoht: Brüssel, Belgia 
  • Veebisait: Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte

Saastevaba vesiniku partnerluse peamine eesmärk on aidata teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisega kaasa ELi rohelise kokkuleppe ja vesinikustrateegia rakendamisele.

Tegevus

Saastevaba vesiniku partnerluse eesmärk on hoogustada ohutu ja kestliku saastevaba vesinikutehnoloogia Euroopa väärtusahela arendamist ja kasutuselevõttu ning suurendada selle väärtusahela konkurentsivõimet, et toetada ettevõtjaid, eelkõige VKEsid. See võimaldab uuenduslikke konkurentsivõimelisi puhtaid lahendusi kiiresti turule viia.

Ühisettevõtte lõppeesmärk on aidata

  • luua kestlik, vähese CO2 heitega ja täielikult lõimitud ELi energiasüsteem;
  • viia ellu ELi vesinikustrateegiat, mängides olulist rolli selles esitatud kliimaneutraalsuse saavutamise tegevuskava rakendamisel.

Kasusaajad

Üldsus – ühisettevõte aitab täita 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärke ning eelkõige teha võimalikuks kliimaneutraalsuse saavutamise 2050. aastaks.

Majandus – ühisettevõte aitab inimestel omandada tööstuses vajalikke oskusi ja tagada Euroopas tööjõu, kes suudab arendada turuliidrina püsimiseks vajalikku tipptehnoloogiat.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – ühisettevõte hoogustab saastevaba vesiniku tehnoloogia arendamist ja selle rakendusalade laiendamist, mis suurendab ELi konkurentsivõimet ja toetab VKEsid, kuna võimaldab innovaatilised, konkurentsivõimelised ja puhtad lahendused kiiresti turule tuua.

Teadlased ja akadeemilised ringkonnad – ühisettevõte tugevdab ja lõimib ELi teaduse ja tehnoloogia suutlikkust, et aidata luua ja levitada uusi kõrgetasemelisi teadmisi.

Kontaktandmed

Nimi
Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte
Veebisait
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-post
Telefoninumber
+32 2 221 81 48
Postiaadress
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia