Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Орган на ЕС

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

European Data Protection Supervisor - Logo

Преглед

 • Роля: гарантира, че институциите и органите на ЕС съблюдават правото на гражданите на личен живот, когато обработват лични данни
 • Ръководител: Войчех Виевьоровски
 • Основан през: 2004 г.
 • Седалище: Брюксел (Белгия)
 • УебсайтЕвропейски надзорен орган по защита на данните

Понякога институциите и органите на ЕС обработват в рамките на своите задължения лична информация за гражданите — в електронен, писмен или визуален формат. Обработката включва събиране, записване, съхраняване, извличане, изпращане, блокиране или изтриване на данни. Задачата на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е да се грижи за спазването на строгите правила за защита на личните данни, които са в сила за тези дейности.

Какво прави ЕНОЗД?

 • контролира обработката на лични данни от администрацията на ЕС, за да гарантира спазването на правилата за личните данни;
 • предоставя съвети на институции и органи на ЕС по всички аспекти на обработката на лични данни и по политики и законодателство по този въпрос;
 • обработва жалби и провежда разследвания;
 • работи с националните органи в страните от ЕС за гарантиране на последователността на защитата на данни;
 • следи новите технологии, които могат да се отразят на защитата на данните.

Как функционира ЕНОЗД?

Ръководителят се назначава за 5-годишен мандат, който може да бъде подновяван. В ежедневната работа на ЕНОЗД участват две основни подразделения:

 • Надзор и правоприлагане“ — прави оценка на спазването на защитата на данните от институциите и органите на ЕС.
 • Политика и консултации“ — предоставя съвети на законодателите в ЕС по свързани със защитата на данните въпроси в различни области на политиката и по нови законодателни предложения.

Европейският надзорен орган по защита на данните и вие

Институциите и органите на ЕС не могат да обработват лични данни във връзка с

 • вашия расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • вашите религиозни или философски възгледи
 • членство в синдикални организации

Те също така не могат да обработват данни във връзка с вашето здраве или сексуална ориентация, освен ако те не са необходими за целите на здравеопазването. Дори и тогава това трябва да се прави от здравен работник или друго лице, което е положило клетва за запазване на професионална тайна.

Ако смятате, че правото ви на личен живот е било нарушено от институция или орган на ЕС, първо трябва да съобщите наслужителите на ЕС, които отговарят за обработката на вашите данни. Ако не сте доволни от резултата, свържете се със служителя, който отговаря за защитата на данните в институцията или органа на ЕС, който според вас е извършил нарушението.

Ако и това не даде резултат, подайте жалба до ЕНОЗД, като използвате формуляр за подаване на жалба. Европейският надзорен орган по защита на данните ще извърши разследване и ще ви уведоми дали е съгласен с жалбата ви и, ако това е така, какво ще бъде направено по въпроса.

Ако не сте съгласен с това решение, можете да отнесете въпроса до Съда на ЕС.

За повече информация:

Кой кой е

Становища

Публикации

Библиотека за справки

Работни места

Контакт

Име
Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)
Уебсайт
https://edps.europa.eu/_en
Телефонен номер
+32 2 283 19 00
Факс
+32 2 283 19 50
Пощенски адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Брюксел, Бeлгия
Социални медии