Skip to main content
Орган на ЕС

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

European Data Protection Supervisor - Logo

Преглед

 • Роля: гарантира, че институциите и органите на ЕС съблюдават правото на гражданите на личен живот, когато обработват лични данни
 • Надзорник: Войчех Виевьоровски
 • Основан: 2004 г.
 • Седалище: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Европейски надзорен орган по защита на данните

Понякога институциите и органите на ЕС обработват в рамките на своите задължения лична информация за гражданите — в електронен, хартиен или визуален формат. Обработката включва събиране, записване, съхраняване, извличане, изпращане, блокиране или изтриване на данни. Задачата на ЕНОЗД е да отстоява строгите правила за защита на личните данни, които са в сила за тези дейности.

Какво прави ЕНОЗД?

 • Контролира обработката на лични данни от администрацията на ЕС, за да гарантира спазването на правилата за личните данни;
 • Предоставя съвети на институции и органи на ЕС по всички аспекти на обработката на лични данни и по политики и законодателство по този въпрос;
 • Обработва жалби и провежда разследвания;
 • Работи с националните органи в страните от ЕС за гарантиране на последователността на защитата на данни;
 • Следи новите технологии, които могат да се отразят на защитата на данните.

Как функционира ЕНОЗД?

Надзорникът се назначава за подлежащ на подновяване мандат от 5 години. В ежедневната работа на ЕНОЗД участват две основни подразделения:

 • Надзор и правоприлагане “ — прави оценка на спазването на защитата на данните от институциите и органите на ЕС.
 • Политика и консултации “ — предоставя съвети на законодателите в ЕС по свързани със защитата на данните въпроси в различни области на политиката и по нови законодателни предложения.

Европейският надзорен орган по защита на данните и вие

Институциите и органите на ЕС не могат да обработват лични данни във връзка с

 • вашия расов или етнически произход
 • вашите политически възгледи
 • вашите религиозни или философски възгледи
 • вашето членство в синдикални организации.

Те също така не могат да обработват данни във връзка с вашето здраве или сексуална ориентация, освен ако те не са необходими за целите на здравеопазването. Дори и тогава това трябва да се прави от здравен работник или друго лице, което е положило клетва за запазване на професионална тайна.

Ако смятате, че правото ви на личен живот е било нарушено от институция или орган на ЕС, първо трябва да съобщите наслужителите на ЕС, които отговарят за обработката на вашите данни. Ако не сте доволни от резултата, свържете се със служителя, който  отговаря за защитата на данните в институцията или органа на ЕС, който според вас е извършил нарушението.

Ако и това не даде резултат, подайте жалба до ЕНОЗД, като използвате формуляр за подаване на жалба. Европейският надзорен орган по защита на данните ще извърши разследване и ще ви уведоми дали е съгласен с жалбата ви и, ако това е така, какво ще бъде направено по въпроса.

Ако не сте съгласен с това решение, можете да отнесете въпроса до Съда на ЕС.

Вижте също

Кой кой е

Публикации  

Работни места  

Контакт

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 283 19 00
Факс
+32 2 283 19 50
Пощенски адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии