Skip to main content
European Investment Bank - Logo

Oversigt

 • Rolle: finansierer projekter, som hjælper med at nå EU-mål både i og uden for EU
 • Formand: Werner Hoyer
 • Bestyrelsen: består af et medlem pr. EU-land samt ét fra Europa-Kommissionen
 • Oprettet i: 1958
 • Placering: Luxembourg
 • Website: Den Europæiske Investeringsbank 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) ejes af EU-landene i fællesskab. Den har til formål at:

 • fremme Europas potentiale med hensyn til beskæftigelse og vækst.
 • støtte indsatsen for at afbøde klimaændringerne
 • fremme EU-politikker uden for EU

Hvad laver EIB?

Banken låner penge på kapitalmarkederne og udlåner dem på gunstige vilkår til projekter, der støtter for EU-mål. Omkring 90 % af lånene ydes inden for EU. Ingen af pengene kommer fra EU-budgettet.

EIB tilbyder 3 primære produkter og ydelser :

 • Udlån – omkring 90 % af dens samlede finansielle forpligtelser. Banken låner penge til kunder af alle størrelser for at støtte vækst og beskæftigelse, og denne støtte hjælper ofte med at tiltrække andre investorer.
 • "Blanding" - giver kunderne mulighed for at kombinere EIB-finansiering med andre investeringer.
 • Rådgivning og teknisk bistand - til at få størst mulig værdi for pengene.

EIB yder lån på over 25 mio. euro direkte. Ved mindre lån åbner den kreditlinjer for finansielle institutioner, som så udlåner midler til kreditorerne.

Sammensætning

Alle EU-landene er aktionærer i EIB. Bankens afgørelser træffes af disse organer:

 • Styrelsesrådet, som består af ministre (oftest finansministre) fra alle EU-landene. Det fastlægger bankens overordnede udlånspolitik.
 • Bestyrelsen , som ledes af EIB's formand og har 28 medlemmer udpeget af medlemsstaterne og ét udpeget af Kommissionen. Den godkender udlån og indlån.
 • Direktionen, som er bankens udøvende organ og tager sig af den daglige drift.

Revisionsudvalget kontrollerer, at EIB's operationer udføres på en passende måde.

Bankens afdelinger gennemfører ledelsesbeslutningerne.

Hvordan arbejder EIB?

Den træffer sine beslutninger om ind- og udlån på grundlag af konkrete projekter  og mulighederne på kapitalmarkedet. Inden for EU  har den særlige låneprioriteter . Uden for EU  støtter det EU's udviklings- og samarbejdspolitikker rundt om i verden.

Som uafhængigt organ træffer EIB sine egne beslutninger om ind- og udlån. Den samarbejder med andre EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

EIB og dig

Hvis du har en virksomhed eller arbejder den offentlige sektor, og du har et projekt, der kan bidrage til at nå EU's mål, kan du måske få et lån fra EIB. Du kan søge om lån  ved af kontakte EIB pr. e-mail, gennem webformularen  eller gennem dens kontorer , og give tilstrækkeligt med oplysninger til at banken kan vurdere, om dit projekt opfylder målsætningerne for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.

 

European Investment Fund - Logo

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

EIB er den største aktionær i Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som yder finansiering af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) gennem risikovillig kapital og risikofinansieringsinstrumenter. De andre aktionærer er Europa-Kommissionen>finansielle institutioner fra hele Europa. Fonden blev etableret i 1994 og er aktiv i alle EU-landende, potentielle medlemslande, Liechtenstein og Norge.

EIF's produkter omfatter:

- risikovillig kapital og mikrofinansiering for SMV'er, særligt nyetablerede og innovative virksomheder.
- garantier for finansielle institutioner for at dække lån til SMV'er
- hjælp til EU-lande og kandidatlande til at udvikle deres markeder for risikovillig kapital

Hvis du er iværksætter og mangler finansiering, kan du kontakte EIF-formidlere i dit land for at finde ud af, om du er kandidat til egenkapital- og lånemuligheder gennem EIF.

Se også

Hvem er hvem i EIB

Hvem er hvem i EIF

Publikationer fra EIB  

Nyheder og publikationer fra EIF

Job i EIB  

Job i EIF

Kontakt

Navn
Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
Websted
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonnummer
+352 43 79 1
Faxnummer
+352 43 77 04
Postadresse
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
Sociale medier