Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Logo of European Training Foundation

Přehled

  • Úloha: Nadace ETF podporuje rozvoj lidského kapitálu v sousedních zemích
  • Ředitel: Cesare Onestini
  • Rok zřízení: 1994
  • Počet zaměstnanců 130
  • Sídlo: Turín (Itálie)
  • Internetové stránky: ETF

V kontextu vnějších vztahů EU pomáhá Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) partnerským zemím reformovat jejich systémy vzdělávání a odborné přípravy i pracovní trhy, aby tyto země dokázaly co nejlépe rozvinout schopnosti a dovednosti svých obyvatel.

Náplň činnosti

Nadace ETF podporuje rozvoj lidského kapitálu ve 29 partnerských zemích (v jihovýchodní Evropě a Turecku, ve východní Evropě, v jižním a východním Středomoří a ve střední Asii). Pomáhá koncipovat, provádět a hodnotit strategie a programy s cílem:

  • podporovat sociální mobilitu a začleňování
  • reformovat systémy odborné přípravy a vzdělávání
  • sladit kapacity těchto systému s požadavky trhu práce

Nadace tedy podporuje úsilí partnerských zemí rozvíjet efektivní a fakticky podložené politické strategie, které podporují participaci občanů a jejich prosperitu, modernizují ustanovení týkající se odborného vzdělávání a přípravy a snaží se je přizpůsobit poptávce na vnitrostátním i mezinárodním trhu práce.

Rovněž podporuje poskytování pomoci EU partnerským zemím prostřednictvím rozvíjení politického dialogu a poskytování odborného poradenství při sestavování, provádění, sledování a hodnocení opatření EU.

Jednotlivé činnosti nadace jsou popsány v jejím programovém dokumentu .

Komu nadace pomáhá

Pracovníkům, kteří díky získané kvalifikaci a vzdělání mají větší šanci najít si práci ve svých domovských zemích, a je tak u nich menší pravděpodobnost, že budou zasaženi sociálním vyloučením a chudobou nebo budou nelegálně migrovat.

Partnerským zemím, které zvyšují svou stabilitu a prosperitu, vytvářejí více příležitostí pro obchod a investice.

Zemím EU, které mají příležitost přijímat kvalifikované pracovníky přicházející do Evropy lépe organizovanou cestou, aby zaplnili mezery v dovednostech způsobené demografickými změnami.

Viz také

Katalog publikací

Live and Learn, časopis nadace ETF

Akce

Pracovní příležitosti

Kontakt

Jméno/Název
Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Internetové stránky
https://www.etf.europa.eu/cs/translated-content/documents/
Telefonní číslo
+39 011 630 22 22
Číslo faxu
+39 011 630 22 00
Poštovní adresa
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Itálie
Sociální média