Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Īss apraksts

 • Uzdevums: vākt, analizēt un izplatīt informāciju tiem, kas strādā darba drošības un veselības aizsardzības jomā
 • Direktore: Dr.med. Krista Sedlačeka
 • Dibināšanas gads: 1994
 • Darbinieku skaits: 67
 • Atrašanās vieta: Bilbao (Spānija)
 • Tīmekļa vietne: EU-OSHA

EU-OSHA strādā, lai padarītu Eiropas darba vietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas — uzņēmumu, darbinieku un valdību labā. Aģentūra veicina riska novēršanas kultūru darba apstākļu uzlabošanai Eiropā.

Ko šī iestāde dara?

Kas ir ieguvēji?

EU-OSHA atbalsta:

 • ES un valstu politikas veidotājus,
 • uzņēmumus, īpaši mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus,
 • darbiniekus un viņu pārstāvjus,
 • darba devējus,
 • darba aizsardzības speciālistus un zinātniekus,
 • ES iedzīvotājus.

EU-OSHA sadarbojas ar:

 • kontaktpunktiem un to tīklu,
 • sociālajiem partneriem,
 • valstu valdībām,
 • Eiropas iestādēm, struktūrām un komitejām,
 • Eiropas Parlamenta Nodarbinātības komiteju,
 • Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu,
 • Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME) — Eiropas Biznesa atbalsta tīklu,
 • ES Padomi,
 • lielajiem uzņēmumiem un nozaru federācijām,
 • preventīvajiem dienestiem,
 • darba aizsardzības tiesību pētniekiem,
 • darba inspektoriem,
 • starptautiskām un reģionālām organizācijām.

Skatīt arī

Brošūra par aģentūru

Daudzgadu stratēģiskā programma 2021.–2027. gadam

Rīki un publikācijas

Presei

Ikmēneša e-biļetens

Vakances

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Tīmekļvietne
https://osha.europa.eu/lv/
E-pasts
Tālruņa numurs
+34 944-358-400
Faksa numurs
+34 944-358-401
Pasta adrese
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spānija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi