Skip to main content
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Najważniejsze informacje

Zakres działalności

EuroHPC umożliwia Unii Europejskiej, krajom uczestniczącym i partnerom prywatnym koordynację ich wysiłków i połączenie ich zasobów, aby zapewnić Europie pozycję światowego lidera w dziedzinie obliczeń superkomputerowych.

Będzie to miało korzystny wpływ na doskonałość naukową i siłę przemysłową Europy, pozwoli wesprzeć transformację cyfrową europejskiej gospodarki i zapewni naszemu kontynentowi suwerenność technologiczną. 

Konkretniej, EuroHPC ma na celu:

 • opracowanie, wdrożenie, rozszerzenie i utrzymanie w UE światowej klasy, sfederowanej, bezpiecznej i hiperpołączonej infrastrukturyobliczeń superkomputerowych i kwantowych oraz usług i danych
 • wspieranie rozwoju zorientowanego na popyt i na użytkowników systemu obliczeń superkomputerowych w oparciu o łańcuch dostaw, który zagwarantuje dostępność powiązanych komponentów i technologii oraz wiedzy, a tym samym ograniczy ryzyko zakłóceń
 • rozwój szerokiej gamy zastosowań zoptymalizowanych pod kątem tych systemów
 • szersze wykorzystywanie tej infrastruktury obliczeń superkomputerowych, tak by stosowała ją duża liczba użytkowników z sektora publicznego i prywatnego
 • wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności w dziedzinie obliczeń wielkiej skali w europejskiej nauce i przemyśle europejskim.

Kto na tym skorzysta?

Społeczeństwo 

Obliczenia superkomputerowe mają wiele przydatnych zastosowań, przykłady to:

 • badania naukowe w dziedzinie medycyny, odkrywanie nowych leków, opracowywanie terapii medycznych i ich dostosowywanie do potrzeb i schorzeń pacjentów
 • przewidywanie skrajnych warunków pogodowych i monitorowanie zmiany klimatu
 • walka z cyberprzestępczością (phishing, kradzież tożsamości itp.)
 • zwiększanie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w celu ochrony infrastruktury krytycznej (usługi użyteczności publicznej itp.). 

Przemysł 

Superkomputery umożliwiają zwiększenie innowacyjności i oferowanie na większą skalę w sektorach przemysłowych produktów i usług o wyższej wartości, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów, skróceniu cykli produkcyjnych i poprawie wydajności. Toruje to drogę dla bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych technologii w przemyśle. 

Nauka i badania naukowe 

Obliczenia superkomputerowe są centralnym elementem transformacji cyfrowej w nauce, gdyż umożliwiają głębsze zrozumienie naukowe i dokonywanie przełomowych odkryć w niemal każdej dziedzinie nauki, w tym w dziedzinach takich jak:

 • fizyka podstawowa (poszerzanie naszej wiedzy o materii, odkrywanie wszechświata) 
 • materiałoznawstwo (np. projektowanie nowych kluczowych komponentów dla sektora farmaceutycznego lub energetycznego) 
 • nauka o Ziemi (modelowanie zjawisk atmosferycznych i oceanicznych na poziomie planety). 

Więcej informacji

Informacje o EuroHPC 
Dostęp do naszych superkomputerów 
Bieżące projekty 
Komunikaty prasowe 

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)
Strona internetowa
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Tel.
(+352) 28 12 45 00
Adres pocztowy
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luksemburg, Luksemburg
Media społecznościowe