Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Pregled

 • Uloga: pružanje savjeta utemeljenih na dokazima u području temeljnih prava
 • Direktor: Michael O’Flaherty
 • Godina osnivanja: 2007.
 • Broj zaposlenika: 105 
 • Lokacija: Beč (Austrija)
 • Internetska stranica: FRA

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) donositeljima odluka na razini EU-a i na nacionalnoj razini pruža neovisne savjete utemeljene na dokazima, čime se pomaže boljoj informiranosti i usmjerenosti rasprava, politika i zakonodavstva u području temeljnih prava.

Djelokrug

Savjetuje institucije EU-a i nacionalne vlade u području temeljnih prava, a posebno u područjima:

 • diskriminacije,
 • pristupa pravosuđu,
 • rasizma i ksenofobije,
 • zaštite podataka,
 • prava žrtava te
 • prava djece.

Cilj je agencije učinkovitije pomoći u promicanju i zaštiti temeljnih prava u cijelom EU-u. U tu se svrhu savjetuje i surađuje sa svojim partnerima u područjima:

 • prikupljanja i analize informacija i podataka putem društveno-pravnih istraživanja,
 • pružanja pomoći i stručnih savjeta te
 • komunikacije i podizanja svijesti o pravima.

Korisnici

FRA održava suradnju s institucijama EU-a i vladama država članica EU-a te im pruža stručne savjete i dostavlja analize temeljnih prava. Uspostavila je mreže i kontakte s partnerima na svim razinama kako bi njezinim savjetima i istraživanjima mogli pristupiti donositelji odluka u nacionalnim vladama i EU-u.

FRA održava posebno bliske radne odnose s:

Vidi također

Publikacije i resursi 

Istraživački projekti 

Godišnji program rada 

Višegodišnji okvir za 2018. – 2022.

Strateški plan Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022.

Temeljna prava: izazovi i postignuća 

Najnovije vijesti i događanja 

Kontakt

Ime
Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Internetska stranica
http://fra.europa.eu/hr/
E-adresa
Broj telefona
+43 1 580 30 0
Broj telefaksa
+43 1 580 30 699
Poštanska adresa
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austrija
Društvene mreže