Skip to main content
Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)

Intro

European Union Satellite Centre - Logo

Преглед

 • Роля: подпомага изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), като предоставя услуги въз основа на космически активи и съпътстващите ги данни
 • Директор: Паскал Льоге
 • Партньори: Европейска служба за външна дейност, Европейска комисия, Европейска агенция по отбрана, Европейска космическа агенция и други институции и международни организации
 • Създаден: 2002 г. (от 1993 до 2001 г. – Сателитен център на Западноевропейския съюз)
 • Брой на служителите: 145
 • Местоположение: Торехон де Ардос (Испания)
 • Уебсайт:  Сателитен център на ЕС

Сателитният център на Европейския съюз (SatCen) подпомага вземането на решения и действията на ЕС в контекста на европейската обща външна политика и политика на сигурност. Той предоставя продукти и услуги въз основа на експлоатацията на космически активи и съпътстващите ги данни, включително сателитни и въздушни изображения и свързани с тях услуги.

С какво се занимава

Под надзора на Комитета по политика и сигурност и под оперативното ръководство на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Сателитният център осигурява на отговорните лица ранни предупреждения за потенциални кризи, както и глобална ситуационна осведоменост. Това дава възможност на ЕС да предприема навреме дипломатически, икономически и хуманитарни мерки, включително общо планиране на действия за намеса.

Кой има полза от това

 • Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
 • държавите от ЕС
 • мисиите и операциите на ЕС
 • Европейската комисия
 • държави извън ЕС и международни организации, като ООН, Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Вижте също

Основни документи и публикации

Прояви в сателитния център

Възможности за работа

Контакт

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 91 678 60 00
Факс
+34 91 678 60 06