Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Bryssel

Viralliset EU-kielet: hollanti, ranska ja saksa

EU:n jäsenmaa: 1.1.1958 alkaen

Rahayksikkö: euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen.

Schengen: Schengen-alueen jäsen 26.3.1995 alkaen.

Tilastotietoa: Maantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Belgia on liittovaltio ja perustuslaillinen monarkia, jonka valtionpäämiehenä toimii kuningas (tai kuningatar) ja hallituksen päämiehenä on pääministeri. Käytössä on monipuoluejärjestelmä. Päätösvaltaa ei ole keskitetty vaan jaettu kolmelle hallitustasolle: liittohallitus, 3 kieliyhteisöä (hollanti, ranska ja saksa) ja 3 aluetta (Flanderi, Brysselin pääkaupunkialue ja Vallonia). Lainsäädännön mukaan ne ovat kaikki tasa-arvoisia, mutta niillä on valta ja vastuu eri aloilla. Bryssel on Luxemburgin ja Strasbourgin ohella yksi EU:n toimielinten virallisista toimipaikoista.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Belgian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (22,1 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (19,4 %) ja teollisuus (16,7 %).

Belgian viennistä 73 % on EU:n sisäistä (Saksa 18 %, Ranska 14 % ja Alankomaat 12 %); 5 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin, 2 % Intiaan ja 2 % Kiinaan.

Tuonnista puolestaan 64 % tulee muista EU-maista (Alankomaat 18 %, Saksa 13 % ja Ranska 9 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Yhdysvallat (7 %) ja Kiina (4 %).

Belgia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Belgialla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Belgian-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Belgian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Belgian puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1958 | tammikuu–kesäkuu 1961 | tammikuu–kesäkuu 1964 | tammikuu–kesäkuu 1967 | tammikuu–kesäkuu 1970 | tammikuu–kesäkuu 1973 | heinäkuu–joulukuu 1977 | tammikuu–kesäkuu 1982 | tammikuu–kesäkuu 1987 | heinäkuu–joulukuu 1993 | heinäkuu–joulukuu 2001 | heinäkuu–joulukuu 2010

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Belgiasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Marianne Thyssen, jonka vastuualueina ovat työllisyys-, ja sosiaaliasiat, osaaminen ja työvoiman liikkuvuus.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Belgian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Belgialla on 12 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Belgialla on 12 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Belgia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Belgia maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 
Belgian osuus EU-rahoituksesta vuonna 2018:

  • Belgian saama EU-rahoitus: 8,514 miljardia euroa
    (rahoituksen osuus suhteessa Belgian bruttokansantuloon: 1,86 %)                        
  • Maksut EU:n talousarvioon: 3,840 miljardia euroa
    (maksujen osuus suhteessa Belgian bruttokansantuloon: 0,84 %)                                                     

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Belgiassa

Belgian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Belgiassa)