Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Praga

Uradni jezik(i) EU: češčina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: češka krona (CZK). Češka se pripravlja na uvedbo evra.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkipovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Češka je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države. Država je nastala leta 1993, potem ko je Češkoslovaška razpadla na Češko in Slovaško. Država je razdeljena na 14 regij, vključno s prestolnico Prago.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Češke leta 2020 so bili industrija (28,1 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,5 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,8 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 80 % celotnega češkega izvoza (Nemčija 33 %, Slovaška 8 %, Poljska 6 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 2 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 73 % (Nemčija 28 %, Poljska 9 %, Nizozemska 7 %), zunaj EU znaša uvoz s Kitajske 11 % ter iz ZDA in Rusije 2 %.

Češka v EU

Evropski parlament

Iz Češke prihaja 21 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o čeških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Češkem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politik se redno udeležujejo predstavniki češke vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Češko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2009 | julij–december 2022

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Češka, je Vĕra Jourová. Je podpredsednica, pristojna za vrednote in preglednost.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Češkem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Češka ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Češka ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Češke z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega češkega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se češki interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Češka prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Češkem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Češka, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Češki – prejemnici sredstev EU.