Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Praga

Uradni jezik(i) EU: češčina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: češka krona (CZK). Češka se pripravlja na uvedbo evra.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

 

Politični sistem

Češka je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države. Država je nastala leta 1993, potem ko je Češkoslovaška razpadla na Češko in Slovaško. Država je razdeljena na 14 regij, vključno s prestolnico Prago.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Češke leta 2018 so bili industrija (30,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (19,2 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 84 % celotnega češkega izvoza (Nemčija 32 %, Slovaška 8 %, Poljska 6 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA in Rusijo 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 76 % (Nemčija 29 %, Poljska 9 %, Slovaška 6 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 7 % in iz ZDA 2 %.

Češka v EU

Evropski parlament

S Češke prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o čeških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Češkem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki češke vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Češko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2009

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Evropska komisarka, ki jo je imenovala Češka, je Vĕra Jourová. Je podpredsednica za vrednote in preglednost.

Predstavništvo Evropske komisije na Češkem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Češka ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Češka ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Češke z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega češkega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se češki interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Češka prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Češko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Češko: 4,123 milijarde evrov 
    (2,1 % češkega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 1,72 milijarde evrov
    (0,88 % češkega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Češkem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Češka, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Češki – prejemnici sredstev EU.