Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Tallinn

EU-sprog: estisk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2011

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Estland er en parlamentarisk republik. Landets regeringschef – premierministeren – udpeges af præsidenten og godkendes af parlamentet. Premierministeren har den udøvende magt som leder af regeringen. Statsoverhovedet – præsidenten – vælges af Parlamentet eller et valgkollegium for 5 år. Parlamentet har 101 medlemmer, som vælges hvert 4. år. Landet er inddelt i 15 amter og 79 kommuner.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Estlands økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,5 %), industri (19,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,7 %).

66 % af Estlands eksport går til andre EU-lande (16 % til Finland, 10 % til Sverige og 9 % til Letland), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og Rusland (6 %).

For importens vedkommende stammer 75 % fra andre EU-lande (13 % fra Finland, 10 % fra Tyskland og 9 % fra Letland og Litauen), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (8 %) og Kina (5 %).

 

Estland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 7 estiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Estland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den estiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for estiske formandskaber:

Juli-december 2017

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Estland udpeget Kadri Simson som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for energi.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Estland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Estland har 6 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Estland har 6 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Estland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Estlands "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Estland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Estland

De penge, som Estland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Estland.