Direct la conținutul principal

Prezentare generală

Capitala: Tallinn

Limba oficială în UE: estona

Stat membru al UE de la: 1 mai 2004

Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2011

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 21 decembrie 2007

CifreSuprafațăPopulațieProdusul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în standardul puterii de cumpărare (SPC)

Sistem politic

Estonia este o republică parlamentară al cărei șef de guvern, primul ministru, este desemnat de președinte și aprobat de parlament. Acesta răspunde de puterea executivă acordată guvernului. Șeful de stat, președintele, este ales de parlament sau de colegiul electoral cu un mandat de 5 ani. Parlamentul are 101 membri, aleși o dată la 4 ani. Țara este formată din 15 județe și 79 de municipalități.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2020, cele mai importante sectoare ale economiei Estoniei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (20,5 %); industria (19,2 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (16,7 %).

66 % din exporturile Estoniei se efectuează în UE (Finlanda 16 %, Suedia 10 % și Letonia 9 %). În afara UE, 8 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 6 % către Rusia.

Importurile Estoniei provin în proporție de 75 % din celelalte state membre ale UE (Finlanda 13 %, Germania 10 % și Letonia și respectiv Lituania 9 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Rusia (8 %) și din China (5 %).

 

Estonia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 7 membri din Estonia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de legătură al Parlamentului European în Estonia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului Estoniei participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Estoniei în perioada:

iulie - decembrie 2017

Președinția Consiliului UE

Actuala președinție a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul desemnat de Estonia în cadrul Comisiei Europene este Kadri Simson, care are ca portofoliu energia.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Estonia

Comitetul Economic și Social European

Estonia are 6 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Estonia are 6 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Estonia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Estoniei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Cu cât contribuie și cât primește Estonia?

Contribuția financiară a fiecărei țări din UE la bugetul Uniunii este calculată în mod echitabil, în funcție de mijloacele de care aceasta dispune. Cu cât este mai importantă economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa.
Bugetul UE nu este menit să redistribuie bogăția, ci să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor europeni. 

Cifre privind bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Estonia

Sumele cu care contribuie Estonia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Estonia.