Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Talin

Uradni jezik(i) EU: estonščina

Država članica EU: 1. maja 2004

Valuta: evro. Članica evrskega območja: 1. januarja 2011.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Estonija je parlamentarna republika. Predsednika vlade imenuje predsednik države in potrdi parlament. Izvršilno oblast ima vlada. Predsednika države izvoli parlament ali elektorski zbor za dobo petih let. V parlamentu je 101 poslanec, volitve so vsake štiri leta. Državo sestavlja 15 okrožij in 78 občin.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Estonije leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21,1 %), industrija (20,8 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,6 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 68 % celotnega estonskega izvoza (Finska 16 %, Švedska 11 %, Latvija 10 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 6 % in v Rusijo 6 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 77 % (Finska 13 %, Nemčija 10 %, Litva 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 9 % in iz Kitajske 4 %.

Estonija v EU

Evropski parlament

Iz Estonije prihaja 7 poslancev Evropskega parlamenta: več o estonskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Estoniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki estonske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Estonsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 2017

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropska komisarka, ki jo je imenovala Estonija, je Kadri Simson. Pristojna je za energetiko.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Estoniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Estonija ima 6 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Estonija ima 6 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Estonije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega estonskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se estonski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Estonija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Estonijo za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Estonijo: 0,759 milijarde evrov
    (3,03 % estonskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 0,21 milijarde evrov
    (0,84 % estonskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Estoniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Estonija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Estoniji – prejemnici sredstev EU.