Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Talin

Uradni jezik(i) EU: estonščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2011

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Estonija je parlamentarna republika. Predsednika vlade imenuje predsednik države in potrdi parlament. Izvršilno oblast ima vlada. Predsednika države izvoli parlament ali elektorski zbor za dobo petih let. V parlamentu je 101 poslanec, volitve so vsaka štiri leta. Državo sestavlja 15 okrožij in 79 občin.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Estonije leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,5 %), industrija (19,2 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 66 % celotnega estonskega izvoza (Finska 16 %, Švedska 10 %, Latvija 9 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 8 % in v Rusijo 6 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 75 % (Finska 13 %, Nemčija 10 % ter Latvija in Litva 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 8 % in iz Kitajske 5 %.

 

Estonija v EU

Evropski parlament

Iz Estonije prihaja 7 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o estonskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Estoniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki estonske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Estonsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2017

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Estonija, je Kadri Simson. Pristojna je za energijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Estoniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Estonija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru6 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Estonija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 6 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Estonije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega estonskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se estonski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Estonija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Estoniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Estonija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Estoniji – prejemnici sredstev EU.