Skip to main content

Prezentare generală

Capitala: Paris

Limba oficială în UE: franceza

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1958

Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995

CifreSuprafațăPopulațieProdusul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în standardul puterii de cumpărare (SPC)

Sistem politic

Franța este o republică semi-prezidențială în care șeful de guvern (primul ministru) este numit de președintele ales direct ca șef de stat. Teritoriul Franței are 18 regiuni administrative – 13 regiuni metropolitane (teritoriul de pe continentul Europa) și 5 regiuni de peste mări. Toate cele 5 regiuni de peste mări, precum și Saint-Martin (teritoriu francez din Caraibe) sunt considerate parte din UE, cu statutul de regiuni ultraperiferice. Orașul Strasbourg este unul din cele trei sedii oficiale ale instituțiilor europene, alături de orașele Luxemburg și Bruxelles.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2020, cele mai importante sectoare ale economiei Franței erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (23,4 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (16,4 %) și activitățile specializate, științifice și tehnice; serviciile administrative și de sprijin (14,2 %).

54 % din exporturile Franței se efectuează în UE (Germania 15 %, Italia 8 %, Belgia și Spania câte 7 %). În afara UE, 8 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 6 % către Regatul Unit.

Importurile Italiei provin în proporție de 66 % din celelalte state membre ale UE (Germania 17 %, Belgia 10 % și Țările de Jos 9 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (7 %) și din Statele Unite (5 %). 

Franța și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 79 de membri din Franța. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de legătură al Parlamentului European în Franța

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului francez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului a revenit Franței în perioadele:

ianuarie - iunie 1959 | ianuarie - iunie 1962 | ianuarie - iunie 1965 | ianuarie - iunie 1968 | ianuarie - iunie 1971 | iulie - decembrie 1974 | ianuarie - iunie 1979 | ianuarie - iunie 1984 | iulie - decembrie 1989 | ianuarie - iunie 1995 | iulie - decembrie 2000 | ianuarie - iunie 2008 | ianuarie - iunie 2022

Președinția Consiliului UE

Actuala președinție a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul desemnat de Franța în cadrul Comisiei Europene este Thierry Breton, care are ca portofoliu piața internă.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Franța

Comitetul Economic și Social European

Franța are 24 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Franța are 24 de reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Franța și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Franței – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Cu cât contribuie și cât primește Franța?

Contribuția financiară a fiecărei țări din UE la bugetul Uniunii este calculată în mod echitabil, în funcție de mijloacele de care aceasta dispune. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa.
Bugetul UE nu este menit să redistribuie bogăția, ci să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor europeni. 

Cifre privind bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Franța 

Sumele cu care contribuie Franța la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Franța.