Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Paris

Officiellt EU-språk: Franska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1958

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Frankrike är en parlamentarisk republik med stark presidentmakt. Regeringschefen – premiärministern – utses av den direktvalda statschefen – presidenten. Frankrike är indelat i 18 administrativa regioner – tretton regioner i den europeiska delen och fem utanför Europa. De fem utomeuropeiska regionerna, liksom Saint-Martin (ett franskt territorium i Västindien), betraktas som en del av EU (med status som yttersta randområden). Den franska staden Strasbourg är ett av EU-institutionernas tre officiella säten. De andra är Bryssel och Luxemburg.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (23,4 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (16,4 %) och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (14,2 %).

Handeln inom EU står för 54 % av Frankrikes export (Tyskland 15 %, Italien 8 %, Belgien 7 % och Spanien 7 %), medan 8 % går till USA och 6 % till Storbritannien.

Av importen kommer 66 % från EU-länderna (Tyskland 17 %, Belgien 10 % och Nederländerna 9 %), medan 7 % kommer från Kina och 5 % från USA. 

Frankrike i EU

Europaparlamentet

Frankrike har 79 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Frankrike

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Frankrikes regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Frankrikes ordförandeskap:

Januari–juni 1959 | Januari–juni 1962 | Januari–juni 1965 | Januari–juni 1968 | Januari–juni 1971 | Juli–december 1974 | Januari–juni 1979 | Januari–juni 1984 | Juli–december 1989 | Januari–juni 1995 | Juli–december 2000 | Januari–juni 2008 | Januari–juni 2022

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Frankrikes ledamot i Europeiska kommissionen är Thierry Breton, som ansvarar för den inre marknaden.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Frankrike

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Frankrike har 24 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Frankrike har 24 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Frankrike för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Frankrikes ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Frankrike med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Frankrike 

Frankrikes bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Frankrike