Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Berlin

Officiellt EU-språk: Tyska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1958

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Tyskland är en federal parlamentarisk republik med en regeringschef – förbundskanslern – och en statschef som i huvudsak har representationsuppgifter – förbundspresidenten. Tyskland är indelat i 16 delstater (länder) som har egna författningar och långtgående självstyre av sina inre angelägenheter. Tre delstater är stadsstater: Bremen, Berlin och Hamburg.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (23,4 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (19,4 %) och grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (15,8 %).

Handeln med EU står för 53 % av Tysklands export (Frankrike 8 % och Nederländerna 7 %), medan 9 % går till USA och 8 % till Kina.

Av importen kommer 64 % från EU-länderna (Nederländerna 14 % och Frankrike, Polen och Belgien vardera 6 %), medan 8 % kommer från Kina och 5 % från USA.

Tyskland i EU

Europaparlamentet

Tyskland har 96 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Tyskland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Tysklands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Tysklands ordförandeskap:

Juli–december 1958 | Juli–december 1961 | Juli–december 1964 | Juli–december 1967 | Juli–december 1970 | Januari–juni 1974 | Juli–december 1978 | Januari–juni 1983 | Januari–juni 1988 | Juli–december 1994 | Januari–juni 2007 | Juli–december 2020

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Tysklands ledamot i Europeiska kommissionen är Ursula von der Leyen, som är kommissionens ordförande.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens representation i Tyskland

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Tyskland har 24 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Tyskland har 23 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Tyskland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Tysklands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Tyskland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Tyskland

Tysklands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Tyskland